Wat doen als uw goederen worden nagemaakt?

Laatste aanpassing: 
23/04/2020

Onlangs ontdekte u op internet dat er op een webshop artikelen werden verkocht die als 2 druppels water geleken op de door u geproduceerde producten. De prijs lag wel een pak lager dan de reële marktprijs en de verkoper behoort niet tot uw distributienet. Kortom, u bent ervan overtuigd dat het hier om namaak gaat. Wat kan u best doen in dat geval? Wat als het niet gaat om namaak van uw eigen goederen, maar toch op namaak of piraterij botst?

Helaas worden er inderdaad nog steeds veel goederen gekopieerd en nagemaakt. Het soort producten dat nagemaakt wordt is overigens erg divers: kleding, juwelen, reukwaren, elektro, speelgoed, audio-visuele waren, geneesmiddelen ... Meestal gaat het daarbij om gekende merkproducten.

Als het gaat om eigen, door uw bedrijf gefabriceerde goederen dan doet u er best aan om een advocaat in te schakelen teneinde een procedure op te starten.  Bij zo'n procedure kan dan met een vordering tot staking de stopzetting van de verkoop van de nagemaakte producten afgedwongen worden. Daarnaast bestaat ook de specifieke procedure van beslag inzake namaak. dit is een eenzijdige procedure om de namaker die eventuele bewijzen wil vernietigen te snel af te zijn. Uiteraard zal u ook een schadevergoeding kunnen claimen, evenals afdrachten van winsten die werden gemaakt met de nagemaakte producten. Ook de verbeurdverklaring behoort tot de mogelijkheden. De namaker riskeert uiteraard ook zware strafsancties (geldboetes en zelfs gevangenisstraf).

Als je geconfronteerd wordt met namaak, niet van eigen geproduceerde goederen, maar wel van andere bestaande merkproducten kan je hier tevens tegen optreden. Als je hiermee geconfronteerd wordt bij een levering van goederen is het uiteraard aan te raden de levering onmiddellijk te weigeren, de verkoop per aangetekend schrijven te annuleren en de factuur te protesteren. In dat geval is het ook aan te raden een klacht in te dienen bij de Cel Namaak van de FOD Economie , de politie en bij Douane en Accijnzen.

 

Meer over: Intellectuele eigendom, Namaak

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!