Wat is een adviesraad?

Laatste aanpassing: 
05/05/2020

Succesvol ondernemen is er de voorbije jaren, en zeker sinds de corona epidemie, niet eenvoudiger op geworden. In die veranderende wereld is het belangrijk dat kmo’s hun strategie en groei kritisch opvolgen en bijsturen waar nodig. Bovendien is er steeds meer professionaliteit vereist in de relatie met klanten, leveranciers, banken, aandeelhouders, overheidsinstellingen, familie, … Om ondernemers hierin te begeleiden, werden de voorbije jaren gedragscodes voor behoorlijk bestuur (de zogeheten ‘corporate governance’) opgesteld. Deze richtten zich oorspronkelijk enkel tot grote bedrijven. Maar een goede governance is maatwerk. Daarom zijn de aanbevelingen voor behoorlijk bestuur ook bestemd voor de kleinere familiale ondernemingen, die nog niet worden ondersteund door een raad van bestuur.
 

Voor deze doelgroep kan een kmo-adviesraad een welkom klankbord betekenen.

Ook in Vlaanderen zien we dat steeds meer familiale kmo’s zich laten bijstaan door een goed werkende adviesraad, die hen kan helpen bij het nemen van belangrijke beslissingen. Op die manier haalt de ondernemer een professioneel reflectiekader in huis. Bovendien komt er gemoedsrust met de wetenschap dat de beslissingen mee gedragen worden door professionele adviseurs. Maar het blijft de ondernemer die uiteindelijk de beslissingen neemt, in tegenstelling tot bij de raad van bestuur.

De adviesraad, een raad van adviseurs, bestaat uit interne en externe leden. De adviseurs moeten op elk moment de langetermijnvisie en strategie van de onderneming in het achterhoofd houden. Naast de bedrijfsleider kunnen verantwoordelijke medewerkers of aandeelhouders permanent of ad hoc aan de vergaderingen deelnemen.

De externe leden van de raad van advies zijn adviseurs die niet tot het management behoren. Die externe adviseurs worden gekozen op basis van de behoeften van de onderneming. Specifiek zal de ondernemer die adviseurs uitkiezen van wie de competenties het best aansluiten op de vraagstukken die zich opwerpen in de onderneming. Naast de generalisten op het vlak van strategie en groei kunnen hier alle mogelijke domeinen aan bod komen: marketing, HR, financiën, import en export, aan- en verkoop, …

Emotionele beslissingen

Ook kleine groeibedrijven maken steeds meer gebruik van een externe adviesraad. Een reden tot oprichting van een raad van advies kan ook de opvolgingsproblematiek zijn. Veel familiebedrijven doen een beroep op externen om op die manier de vaak emotionele beslissingen die bij een opvolging moeten worden genomen, in goede banen te leiden.

De gekozen adviseurs moeten complementair zijn en het is van groot belang dat er een goede ‘klik’ is in de samenwerking tussen ondernemers en adviseurs. De ondernemer moet openheid en vertrouwen uitstralen met bereidheid om alles op tafel te leggen, zonder verborgen agenda’s. De adviseurs van hun kant moeten discreet blijven en op een objectieve manier aan de slag kunnen gaan, zonder conflicterende belangen met andere partijen (familie, concurrenten, …).
 

De aanbeveling geldt om minimaal twee of meer externe adviseurs in de raad op te nemen en om minstens vier keer per jaar samen te komen. Per vergadering moet een duidelijke agenda worden opgesteld en na elke meeting is het belangrijk om een helder verslag op te stellen, met inbegrip van de besproken agendapunten, de genomen beslissingen, de actiepunten, …

In de lift

De werking met een raad van advies zit duidelijk in de lift bij de Vlaamse ondernemers. Het is een belangrijke troef bij het uitwerken van ‘behoorlijk bestuur’ en kan een voorbereiding zijn op de implementatie van een actieve raad van bestuur.

KMO-adviesraad

UNIZO heeft met de KMO-adviesraad een initiatief opgezet om KMO-bedrijfsleiders te ondersteunen bij het opzetten van een adviesraad voor de eigen onderneming. Met de expertise van de KMO-adviesraad krijgen KMO’s toegang tot een netwerk van honderden top experten uit verschillende vakdomeinen waaruit ondernemers kunnen kiezen om een eigen adviesraad op te zetten.

Alle info over hoe u een adviesraad opzet is te vinden op de website van de KMO-adviesraad.

Meer over: KMO

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!