Wat is een Limited en wat zijn de voor- en nadelen?

Laatste aanpassing: 
08/03/2020

Opmerking vooraf: deze tekst neemt geen algemeen standpunt in of verbindt Unizo geenszins. Win bijkomend advies in als u zich wil informeren over deze rechtsvorm.

De Limited is een Engelse vennootschap. Omwille van de vrijheid van vestiging in het  Europees recht is het mogelijk om in België een bijhuis op te richten van deze Engelse vennootschap. Dit betekent dat de dubbele structuur (Verenigd Koninkrijk – België) steeds blijft bestaan. Het is niet mogelijk om enkel in België een Limited op te richten zonder het buitenlandse luik.   

De oprichting gebeurt volgens de Engelse wetgeving. Deze wetgeving schrijft ook een aantal jaarlijkse administratieve verplichtingen voor. Hiervoor laat men zich best begeleiden door specialisten terzake.

Voor het bijhuis in België blijft daarnaast de Belgische wetgeving gelden, zo is er een zichtrekening nodig, inschrijving in het ondernemingsloket, … De vennootschap is in België onderworpen aan de vennootschapsbelasting.

.

Sinds 1 mei 2019 vormt de BV in Belgisch recht een alternatief voor de Limited. Zo is er voor de oprichting geen minimumkapitaal vereist. Toch blijven deze vennootschapsvormen sterk verschillen. Om een BV te kunnen oprichten is er wel een financieel plan nodig en dient de oprichting te gebeuren bij notariële akte. Een financieel plan en een authentieke akte zijn niet vereist bij een Limited.

De aansprakelijkheid van bestuurders voor wanbeleid en de verhoogde aansprakelijkheid voor niet-betaling van de bedrijfsvoorheffing en sociale zekerheidsrechten blijven wel bestaan, net zoals voor een Belgische BV. Hier geldt de Belgische wetgeving.

Het feit dat er geen startkapitaal nodig is, moet men afwegen tegen het feit dat men wel de dubbele structuur behoudt (UK - België) en men beroep moet doen op derden om de Engelse verplichtingen na te komen omdat daarvoor de kennis meestal ontbreekt. Hieraan zijn ook de nodige kosten verbonden.

Bovendien zal er voor heel wat activiteiten in de praktijk toch een bepaald kapitaal nodig zijn om de activiteit te kunnen uitoefenen. 

Ook het opstellen van een financieel plan heeft zijn verdiensten. Een goed opgesteld financieel plan kan teleurstellingen achteraf vermijden en zo kan ook voor de Belgische BVBA de oprichtersaansprakelijkheid worden vermeden. Oa. in het kader van het verkrijgen van financiering is een financieel plan vaak vereist (bv. Participatiefonds). 

De ontbinding en vereffening van de Limited gebeuren volgens Engels recht.

Sommige ondernemers deden eerder al melding dat bepaalde banken weigeren om een zichtrekening te openen of dit slechts moeizaam toestaan voor een Limited. De weigering louter en alleen omdat het om een Limited gaat, kan juridisch niet maar toch iets om rekening mee te houden.

Buitenlandse vennootschappen kunnen ook het voorwerp uitmaken van gerichte controles. De oprichting en vereffening van een Limited kan op zéér korte termijn gebeuren. Hierdoor wordt de vennootschapsvorm soms misbruikt in het kader van fiscale fraude. Geen reden tot paniek voor goeie ondernemers maar de mogelijkheid bestaat dat u hiermee geconfronteerd wordt. Ook leveranciers, klanten, ... kunnen meer vragen stellen omwille van onwetendheid rond de vennootschapsvorm.

Meer over: Vennootschappen, Vennootschapsvormen, BVBA en Starters-BVBA, Limited

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!