Wat is eigenlijk kennelijk onredelijk ontslag?

Laatste aanpassing: 
26/07/2022

Vroeger bestond al een regeling van willekeurig ontslag voor arbeiders. Met de invoering van het eenheidsstatuut arbeiders-bedienden is het principe van kennelijk onredelijk ontslag ingevoerd.

Een kennelijk onredelijk ontslag is een ontslag dat gebaseerd is op redenen die geen verband houden met de geschiktheid of het gedrag van de werknemer of die niet berusten op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming, de instelling of de dienst en waartoe nooit beslist zou zijn door een normale en redelijke werkgever.

Enkel kennelijk onredelijke beslissingen van de werkgever kunnen gesanctioneerd worden. U behoudt dus een ruime beleidsvrijheid. De opportuniteit van uw beleid als werkgever mag niet door externen (zoals een rechter) worden getoetst.

Bovendien evalueert men enkel de redenen voor het ontslag en niet de omstandigheden die met het ontslag gepaard gaan, zoals vroeger wel het geval was in geval van “misbruik bij ontslag” van bedienden.

Weet dat

  • het feit dat de werknemer minder geschikt is, niet noodzakelijk een financiële impact hoeft te hebben vooraleer u mag ontslaan.
  • het gedrag van de werknemer niet noodzakelijk foutief moet zijn, vooraleer u mag ontslaan.
  • het gedrag van de werknemer niet noodzakelijk op het werk gesteld moet worden, vooraleer u mag ontslaan.
  • uw economische belangen mogen primeren op het individueel belang van de werknemer.
Meer over: Ontslag, Schadevergoeding onredelijk ontslag
Thema: Personeel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!