Wat houdt het recht van werknemers in om zich te de-connecteren van het werk?

Laatste aanpassing: 
29/04/2020

De digitale samenleving heeft een grote impact op de werkorganisatie binnen ondernemingen: smartphones, tablets en draadloze internetverbindingen zorgen niet alleen voor een toegenomen bereikbaarheid, maar maken ook flexibeler werken mogelijk, zowel wat plaats als wat tijdstip betreft. Werknemers blijven daardoor vaker geconnecteerd, ook buiten de normale kantooruren, waardoor de scheiding tussen werk en privéleven vervaagt.

Gelet op deze nieuwe vormen van arbeidsorganisatie en met het oog op de strijd tegen overmatige werkstress en burn-out, werd de mogelijkheid tot digitale deconnectie van werknemers ingevoerd (via de zogenaamde "Relancewet").

Eigenlijk gaat het eerder om een recht op overleg, zonder dat het hierbij automatisch gaat om een recht op afschakeling naar Frans voorbeeld. Het gaat om een recht op bespreking van deze materie in de onderneming, waarbij de gemaakte afspraken eventueel kunnen worden vastgelegd in een cao of in het arbeidsreglement.

Hoe werkt dit concreet?

Je moet als werkgever verleggen over de-connectie van het werk en het gebruik van digitale communicatiemiddelen binnen het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW). Dit overleg moet op regelmatige tijdstippen plaatsvinden en telkens wanneer de werknemersvertegenwoordiging dat vraagt. Het Comité  kan op basis van dit overleg voorstellen formuleren en adviezen uitbrengen.

Als er in jouw onderneming geen Comité is, dan moet je dit overleg met de vakbondsafvaardiging houden. Indien er ook geen vakbondsafvaargdiging is binnen jouw bedrijf, dan moet je overleggen met jouw werknemers zelf.

Je kan ook afspraken vastleggen in een collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement, al is dit niet verplicht.

Meer over: Gezondheid-Welzijn-HRM, Psycho-sociale zaken, Nieuw in 2018
Thema: Personeel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!