Wat met de positie van de zaakvoerder / bestuurder bij overdracht?

Laatste aanpassing: 
08/03/2020

Een thema van vennootschapsrechterlijke aard dat heel bijzondere aandacht vergt bij de overdracht van het familiebedrijf naar de volgende generatie is uiteraard de positie van de zaakvoerder/bestuurder.

Niet zelden gebeurt het dat de overdrager - al dan niet gekoppeld aan een minderheidsparticipatie die hij voorlopig zelf in handen wenst te houden - nog een zitje in het bestuursorgaan blijft behouden. Ook de overnemer (één of meerdere in de zaak “actieve” kinderen) die niet de totaliteit van het aandelenbezit verwerft ingevolge schenking of koop zal zich van zijn bestuurdersmandaat verzekerd willen zien. Een en ander maakt duidelijk dat aandacht is vereist voor de thematiek van gedwongen ontslag binnen de verschillende vennootschapstypes.

De bescherming van het zaakvoerders- of bestuurdersstatuut is hecht verbonden met de vennootschapsvorm van de onderneming. Idem dito wat het behoud van zeggenschap in de algemene vergadering betreft. In sommige gevallen kan het voor de “pater familias” bijvoorbeeld aangewezen zijn om het aandelenbezit in de familiale vennootschap aan de opvolger te schenken of te verkopen met behoud van vruchtgebruik. Het Wetboek van Vennootschappen regelt echter niet het probleem van de uitoefening van lidmaatschapsrechten met betrekking tot aandelen die met een vruchtgebruik zijn bezwaard. Aan te bevelen valt dus discussies binnen de vennootschap te vermijden middels een goed uitgewerkte statutaire regeling die in duidelijke termen stelt wie (blote eigenaar of vruchtgebruiker) in welke gevallen over welke (lidmaatschaps)rechten (in het bijzonder het stemrecht) beschikt.

Voorts kunnen een aantal bijzondere “tools” worden ingebouwd die van nut kunnen blijken in het familiebedrijf bij een opvolgings- of overdrachtscenario om aldus een bepaalde machtspositie voor een bepaalde groep aandeelhouders te vrijwaren. Zo kan creatief worden omgesprongen met stemrecht- en stemkrachtbeperking, kunnen kapitaalaandelen zonder stemrecht, winstbewijzen, preferente kapitaalaandelen of warrants worden uitgegeven.

Meer over: Een onderneming overlaten, Overlaten-overnemen

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!