Wat wordt precies verstaan onder deeleconomie?

Laatste aanpassing: 
04/10/2022

Deeleconomie wordt vaak verward met het 'onbelast bijklussen'. Het systeem van 'deeleconomie' gaat echter specifiek over het werken via een erkend platform voor deeleconomie. Het gaat dus om inkomsten uit diensten die een belastingplichtige (particulier) zelf levert aan derden via een erkend platform. Deze worden dan belast aan een voordelig tarief en zijn vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen. 

Twee situaties worden daarin expliciet uitgesloten van het toepassingsgebied van deeleconomie:

  1. de verhuur van roerende en onroerende goederen (bv. Airbnb),
  2. het ter beschikking stellen van kapitaal.

Daarnaast heb je ook het zogenaamde 'verenigingswerk', waarbij verenigingen zonder winstoogmerk en openbare instellingen personen kunnen aanwerven voor tijdelijke ondersteuning, met vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen en een voordelig belastingtarief. Maar deze regeling geldt enkel in de socioculturele en sportsector. Meer info vind je hier

Meer over: Deeleconomie

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!