Wat zijn de fiscale voordelen van een vennootschap?

Laatste aanpassing: 
02/08/2022

Het standaard tarief in de vennootschapsbelasting is 25%. Je vennootschap kan echter in bepaalde gevallen genieten van een lager tarief, afhankelijk van het inkomen:

(belastbaar) inkomen  tarief
tot 100.000 euro 20%
> 100.000 euro 25%

 

Wanneer kan je vennootschap van dat lager tarief genieten?

Er moeten een aantal voorwaarden vervuld worden. We overlopen de voornaamste.

  • Niet meer dan de helft van je aandelen mag in het bezit zijn van een andere vennootschap. Voor de meeste bvba's is dit dus geen probleem. Meestal zijn de aandelen immers in het bezit van natuurlijke personen en niet in handen van een andere vennootschap.
  • Belangrijker is dat je als zaakvoerder uit je vennootschap een bezoldiging (loon) moet krijgen van minstens 45.000 euro. Krijgt je partner ook een bezoldiging uit de vennootschap, dan hoeft hij of zij niet eveneens 45.000 euro te ontvangen, één van jullie beiden is voldoende. Dit bedrag mag ook lager zijn als de belastbare winst lager is dan 45.000 euro. In dat geval moet slechts een bedrag gelijk aan de belastbare winst als loon worden uitgekeerd.

Kan je verhuren aan je vennootschap?

Stel dat je als natuurlijke persoon een handelspand bezit, kan je dit dan verhuren aan je vennootschap?

Ja, en het voordeel is dat huurinkomsten weinig belast worden in verhouding tot loon. Zo moet je op huurinkomsten geen sociale bijdragen betalen. Je kan bovendien van de huur nog bepaalde kosten aftrekken. Wanneer je als zaakvoerder of bestuurder je eigen (handels)pand verhuurt aan de vennootschap, dan geldt er een speciale fiscale regel. Zo moet de huur die wordt aangerekend ‘marktconform’ zijn. Zo niet zal ze ‘geherkwalificeerd’ worden als loon en dus zwaarder belast.

Kan je interesten ontvangen als je leent aan je vennootschap?

Stel dat je geld leent aan je BV of NV. Dit zou interessant kunnen zijn, want de interesten die de bvba aan je betaalt, zijn voor haar fiscaal aftrekbaar. Je wordt echter maar tegen 30% roerende voorheffing belast op deze interesten. Je moet op die interesten die je ontvangt uiteraard geen sociale bijdragen betalen of voorafbetalen.

Een slimme zet dus?

Ja en neen. Je moet wel weten dat je niet meer interest mag vragen dan de zogenaamde marktrente. Excessen zijn uit den boze. Als je bovendien te véél leent aan je vennootschap, worden de interesten hierop anders belast. Dit is een technische regeling, waar we je de details van besparen. Het komt er op neer dat lenen aan de vennootschap meestal maar beperkte voordelen oplevert.

Is een vennootschap nu interessanter dan vroeger?

Je kan dus in een vennootschap onder bepaalde voorwaarden belast worden aan amper 20% (verlaagd tarief). Heb je geen vennootschap, dan kan je tot 50% (plus gemeentebelasting) belast worden op je inkomen. Dan is de keuze snel gemaakt? Helaas, zo simpel is het niet. 

Je wordt inderdaad veel lager belast in je vennootschap, maar dit geld uit je vennootschap halen kost geld. Heb je bijvoorbeeld de belaste winst in de vennootschap nodig om van te leven, dan moet je dit geld er uitnemen. Hoe? Door een loon op te nemen als zaakvoerder bijvoorbeeld. In dat geval ben je terug bij af. Je vennootschap mag je loon dan wel aftrekken van haar winst, maar je wordt er privé terug op belast.

Je kan beter anders redeneren.

Heb je nu een eenmanszaak (geen vennootschap), bereken dan eens wat je jaarlijks over hebt. Welk bedrag heb je niet nodig, welk bedrag kan je opzij leggen? Als je goede zaken doet en je hebt bijvoorbeeld elk jaar 30.000 euro over als eenmanszaak, dan word je daar gewoon op belast tegen de volle pot. In je vennootschap word je hierop een stuk lager belast. Je reserveert dan gewoon deze winst, zoals dat heet. De winst die je niet nodig hebt zet je gewoon even aan de kant in je vennootschap, zonder dat je hiervoor fiscaal afgestraft wordt. Je kan dan de volgende jaren dit geld gebruiken om te investeren, of om een handelspand aan te kopen of te verbouwen ...

Heb je dus geld over, dan is het inderdaad interessanter geworden dan vroeger om een vennootschap op te richten.

Moet je alleen naar de fiscale aspecten kijken?

We kunnen niet genoeg benadrukken dat je een vennootschap niet alleen moet oprichten om puur fiscale redenen.

  • Zo kan een vennootschap ideaal zijn om je familiale opvolging te regelen. Een eenmanszaak moet eigenlijk van de ene dag op de andere worden overgenomen. De aandelen van je bvba kan je daarentegen geleidelijk aan een van de kinderen overdragen Zo kan je nog een tijdje mee de controle over de zaak (de vennootschap) behouden.
  • Een vennootschap is ook een ideaal instrument om je pensioen aan te dikken. Zo kan een vennootschap voor haar bestuurder of zaakvoerder een groepsverzekering afsluiten. Op deze manier kan je met de bruto inkomsten van je bvba bijvoorbeeld, een mooi appeltje voor de dorst opbouwen. Je kan kortom met een vennootschap gemakkelijker aan fiscale planning (lees: belastingbesparing) doen.

Natuurlijk zijn er ook nadelen verbonden aan de oprichting van een vennootschap. Er komen oprichtingskosten bij als je een bvba of nv opricht. Je zal meer ereloon betalen aan de boekhouder. De boekhouding van een vennootschap is nu eenmaal complexer en dus duurder. Ook zal er van jou als zaakvoerder ook meer administratie gevraagd worden. Je creëert inderdaad een structuur die bepaalde verplichtingen met zich meebrengt.

Meer over: Belastingen, Vennootschapsbelasting, Starten, Ondernemingsvorm, Vennootschappen, Vennootschapsvormen, Eenmanszaak versus vennootschap

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!