Wat zijn de regels van de gereglementeerde boekenprijs?

Laatste aanpassing: 
27/11/2020

Sinds 1 juli 2017 is er een Gereglementeerde Boekenprijs (GBP) van kracht in Vlaanderen. Boekverkopers zijn verplicht om nieuwe boeken te verkopen aan de prijs die bepaald wordt door uitgevers of importeurs. Voor bepaalde boeken en voor bepaalde promoties bestaan er wel uitzonderingen.

Welke boeken vallen onder de toepassing van de Gereglementeerde Boekenprijs?

Het gaat om alle boeken die in het Nederlands worden uitgegeven.

Meer concreet gaat het om alle boeken die hoofdzakelijk bestaan

 • uit tekst die vrijwel uitsluitend is opgesteld in het Nederlands, of
 • uit grafische of fotografische elementen,

en die bedoeld zijn om informatie over te brengen en bestemd zijn om te verkopen aan  eindconsumenten.

Ook strips vallen onder de toepassing.

Welke boeken vallen niet onder de toepassing van de Gereglementeerde Boekenprijs?

Voor de volgende boeken en publicaties kan je als boekverkoper de prijs volledig zelf blijven bepalen :

 • agenda's en culturele jaarboeken die in de titel het jaartal van de gebruiksbestemming vermelden;
 • antiquarische boeken en boeken die al eerder door eindconsumenten bij een verkoper zijn gekocht en op enigerlei wijze zijn gebruikt;
 • beschadigde boeken, als de beschadiging niet opzettelijk is aangebracht en bij verkoop duidelijk wordt vermeld dat ze beschadigd zijn;
 • brochures of daarmee gelijk te stellen korte geschriften;
 • catalogi van uitsluitend registrerende of opsommende aard;
 • kleurboeken;
 • knipboeken;
 • muziekuitgaven (een werk dat notenschrift, al dan niet vergezeld van tekst, bevat en bestemd is voor muziekuitvoering of muziekeducatie en wordt uitgegeven ter verkoop aan de eindconsument binnen de Vlaamse Gemeenschap, inclusief antiquarische muziekuitgaven en muziekuitgaven die al eerder door de eindconsument bij een verkoper zijn gekocht en op enigerlei wijze zijn gebruikt);
 • schoolboeken (een boek dat in vorm en inhoud gericht is op informatieoverdracht in het basisonderwijs en secundair onderwijs en waarvan het gebruik binnen het leerplan of de eindtermen door de betrokken onderwijsinstelling is aanbevolen);
 • wetenschappelijke studieboeken (een boek dat in vorm en inhoud gericht is op informatieoverdracht in het hoger onderwijs en waarvan het gebruik door de betrokken onderwijsinstellingen is voorgeschreven of aanbevolen);
 • wetenschappelijke vakboeken (een boek, hoofdzakelijk non-fictie, dat bestemd is voor wetenschappelijk of professioneel gebruik of voor (zelf)studie voor de beroepsuitoefening);
 • boeken die uitgegeven zijn in een andere taal dan het Nederlands, tenzij ze hoofdzakelijk bestemd zijn voor verkoop in de Vlaamse Gemeenschap;
 • de bij wet bepaalde exemplaren van boeken voor verplicht depot voor bewaringsdoelstellingen

Deze uitzonderingen moeten restrictief worden geïnterpreteerd. Bij mengvormen van boeken zal het cruciaal zijn hoofd- en bijzaak te onderscheiden.

Vallen ook e-boeken onder de toepassing van de gereglementeerde boekenprijs?

Ja, er wordt geen onderscheid gemaakt tussen papieren of digitale boeken. Een boek is een boek, ongeacht zijn drager.

Een papieren boek dat werd uitgesloten zoals een wetenschappelijk studieboek zal ook in digitale versie geen gereglementeerde prijs hebben. Voor digitale strips, luisterboeken, romans, kinderboeken enz. in een elektronisch leesbaar formaat kan de prijs dus vrij bepaald worden.

Vallen streaming, verhuring, uitleendiensten onder de toepassing van de gereglementeerde boekenprijs?

Neen. Het decreet viseert enkel de verkoop van boeken.

Hoe kan je te weten komen wat de gereglementeerde prijs van een boek is?

Als verkoper kan je via de website www.boekenprijs.be kennis nemen van de gereglementeerde boekenprijs en de datum van de terbeschikkingstelling van de publicatie in het handelsverkeer.

Hoe lang is een gereglementeerde boekenprijs van toepassing op een boek?

De vastgestelde prijs geldt voor een duur van zes maanden met ingang van de eerste dag waarop het boek voor verkoop aan de eindconsument beschikbaar is en besteld of aangekocht kan worden.

U moet deze termijn rekenen van de zoveelste tot de dag vóór de zoveelste, van middernacht tot middernacht vanaf de dag nadat het boek in het handelsverkeer ter beschikking werd gesteld en omvat alle dagen, ook de weekenddagen en de wettelijke feestdagen.

Welke verkopers moeten de regels van de gereglementeerde boekenprijs volgen?

De regels gelden voor alle verkopers die boeken – die door uitgevers of invoerders op de markt zijn gebracht – verkopen aan eindconsumenten binnen de Vlaamse Gemeenschap. Het gaat dus zowel om klassieke boekenhandelaars, maar ook supermarkten, buurtwinkels, krantenwinkels e.d.

Ook online verkoop van Vlaamse boeken vanuit het buitenland vallen onder de regeling.

Verkopers van Nederlandstalige boeken die gevestigd zijn in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad gevestigde verkopers worden in principe beschouwd als instellingen die behoren tot de Vlaamse Gemeenschap. Als zij daarnaast nog in beduidende mate andere, anderstalige boeken uitgeven, importeren of verkopen kunnen ze vrijwillig de gereglementeerde boekenprijs toepassen.

Kan je als verkoper nog kortingen geven op boeken?

Ja, dat kan in volgende gevallen:

 1. bij verkoop aan de eindconsument kan je een korting toepassen van ten hoogste 10% op de vastgestelde prijs;
 2. bij verkoop aan onderwijsinstellingen kan je een korting toepassen van ten hoogste 25% op de vastgestelde prijs;
 3. bij verkoop aan openbare bibliotheken, bibliotheken van onderzoeksinstellingen, gevangenisbibliotheken, erkende speciale bibliotheken kan je een korting toepassen van ten hoogste 20% op de vastgestelde prijs

De kortingen mogen niet gelijktijdig worden toegepast, maar mogen wel worden toegepast op een combinatie- of serieprijs of in het kader van een individuele promotieactie.

Zijn collectieve promotieacties toegestaan?

Ja. Je kan als verkoper alleen bij deelname aan een collectieve promotieactie een korting op de vastgestelde prijs toepassen in de vorm van een of meer in geld waardeerbare geschenken, als de geschenken behoren tot het promotiepakket dat de organiserende rechtspersoon ontwikkeld heeft.

Onder een collectieve promotieactie wordt het volgende begrepen een actie:

 • die wordt georganiseerd door een rechtspersoon van wie de activiteiten volgens de statutaire doelstelling uitsluitend of hoofdzakelijk bestaan uit de bevordering van de publieksaandacht voor boeken;
 • die ten hoogste één maand duurt;
 • die voldoende publiekelijk wordt bekendgemaakt;
 • waarbij eindconsumenten bij de aankoop van boeken een of meer op geld waardeerbare geschenken ontvangen, waarbij de waarde van de geschenken in een redelijke verhouding staat tot de aankoop;
 • waaraan alle verkopers onder gelijke, door de organiserende rechtspersoon te stellen voorwaarden voor de omvang, aard en bestendigheid van het assortiment kunnen deelnemen.

Kan je als verkoper van boeken nog bepaalde diensten gratis leveren?

Ja, je begaat geen overtreding als je bij de verkoop van een boek gratis bepaalde diensten verleent die eigen zijn aan de boekhandelssector.

Bijvoorbeeld: leveringen op afhaling in de winkel, inlichtingen, professioneel advies, de terugname van boeken die tijdens het transport werden beschadigd.

Meer over: Commerciële acties, Diverse marktpraktijken

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!