Webinar: Sleutelen aan jobs

Laatste aanpassing: 
02/09/2019

Werkgevers staan vandaag voor heel wat uitdagingen: de zoektocht naar geschikt talent op een steeds krapper wordende arbeidsmarkt, een toename van het aantal stress en burn-out klachten, automatisering en digitalisering waardoor functies veranderen en soms zelfs overbodig worden, de noodzaak om medewerkers langer gemotiveerd en duurzaam aan het werk te houden,… .

De klassieke antwoorden lijken niet langer afdoende oplossingen te bieden. De huidige uitdagingen vragen om anders te kijken naar het werk dat moet worden uitgevoerd en naar het talent dat daarvoor beschikbaar is. Werkgevers die het denken in vast omschreven functies durven te doorbreken en naar functies kijken als een verzameling van taken, zien mogelijkheden die anderen niet zien. Functies ontrafelen in taken en deze taken vervolgens slim herschikken, biedt meer mogelijkheden om het aanwezige talent in de organisatie alsook het nog beschikbare talent op de arbeidsmarkt optimaal en duurzaam te benutten. Dit sleutelen aan werk of, anders gezegd, op vernieuwende wijze interveniëren op de compositie van taken, functies, loopbanen en arbeidscontracten noemen we job engineering. Hieronder vallen verschillende methodieken, met name Job Crafting, Job Carving & Inclusief Job Design.

Win-win

Job engineering heeft voor iedereen voordelen. Werkgevers zetten hun huidige medewerkers efficiënter en duurzamer in én slagen er in het potentieel van de arbeidsmarkt beter te benutten. Hiermee verbreden zij hun positie op de arbeidsmarkt en verbeteren zij daarmee hun employer brand. Ook werknemers winnen erbij. Het sleutelen helpt hun werk zo in te richten dat werken uitdagend, betekenisvol, leerrijk en gezond blijft, waardoor zij langer gezond en productief kunnen doorwerken. Tot slot laat het toe om jobs te creëren die passend zijn voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt én die bedrijfseconomische meerwaarde bieden voor de werkgever.

Programma

In deze webinar…

  • … maken de deelnemers kennis met de verschillende job engineering technieken: Job Crafting, Job Carving en Inclusief Job Design;
  • … ontdekken de deelnemers dat er meer interventiemogelijkheden zijn wanneer een taakperspectief op werk gehanteerd wordt en dit voor vacatures die moeilijk ingevuld raken wegens onvoldoende geschikte kandidaten, voor huidige functies die onder druk staan en voor functies die onderhevig zijn aan veranderingen in het takenpakket.

Spreker

Bart Moens is zaakvoerder van Mooi Werk Makers en Inclusief werk(t), alsook medeoprichter van de coöperatieve Kairos. Hij leert bedrijven out-of-the-box te denken om de uitdaging inzake het vinden en duurzaam inzetbaar houden van talent om te zetten in opportuniteiten. Hij zoekt het antwoord bij job engineering of, anders gezegd, het sleutelen aan werk en niet in de eerste plaats aan medewerkers. Job engineering vormt dan ook de rode draad doorheen zijn beide organisaties. Bart is tevens als gastprofessor HRM en onderzoeker verbonden aan de Odisee hogeschool.

 

Meer over: Personeel, Starten, Personeel aanwerven
Thema: Personeel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!