Welke autokosten zijn fiscaal aftrekbaar?

Laatste aanpassing: 
02/08/2022

De aftrekbaarheid van autokosten was vroeger verschillend naargelang je een eenmanszaak dan wel een vennootschap hebt. Dat is sinds 1 januari 2018 veranderd: de verschillende systemen werden gelijkgesteld en voortaan gebeurt de fiscale aftrek altijd op basis van de uitstoot van de auto.

Hoe wordt die aftrekbaarheid op basis van de uitstoot van je wagen berekend?

Sinds het jaar 2020 gebeurt de aftrekbaarheid van autokosten op basis van de uitstoot van de auto. Diezelfde regeling is van toepassing zowel op eenmanszaken als bij vennootschappen.

 • De aftrekbaarheid wordt bepaald op 120% - (0,5% x coëfficiënt x aantal gram CO2 per km), met een maximum van 100% en minimum van 50% (wagens die meer dan 200gr CO2 uitstoten kunnen tot 40% zakken). De coëfficiënt is afhankelijk van het type motor (diesel = 1; andere brandstoffen = 0,95; aardgas = 0,90).
 • Brandstofkosten worden slechts aftrekbaar ten belope van hetzelfde percentage, meerwaarden op voertuigen worden belastbaar volgens hetzelfde percentage.
 • Kosten verbonden aan de financiering van de wagen zijn voor 100% aftrekbaar.
 • De aftrekbaarheid aan 120% bestaat niet meer: voor alle kosten verbonden aan wagens: voortaan is aftrekbaarheid van 100% altijd het maximum .
 • Het CO2 percentage wordt kunstmatig aangepast op basis van een coëfficiënt zowel bij berekening van het voordeel alle aard als bij berekening van aftrek autokosten (en niet op basis van de waarde volgens de catalogus). Hiermee wil men de strijd aangaan tegen de zogenaamde 'valse hybrides' 

Indien een oplaadbare hybride wagen een elektrische batterij heeft met energiecapaciteit < 0.6 kWh per 100kg:

 • wordt er een vergelijking gemaakt worden met dezelfde wagen met verbrandingsmotor (indien mogelijk)
 • wordt er een coëfficiënt van 2,5 toegepast worden op CO2 uitstoot

Deze regeling geldt sinds 2020.

Welke autokosten vallen onder de aftrekregeling?

 • aanschaf (afschrijving) 
 • verkeerstaks en belasting op in verkeerstelling, B.I.V.
 • brandstof
 • onderhoud en herstellingen
 • vergoeding technische controle
 • toebehoren zoals brandblusser, ...
 • car wash
 • verzekeringen
 • bijdragen aan pechverhelpingsdiensten
 • parking- en tolgelden
 • huurgeld en/of afschrijving garage
 • gerealiseerde minderwaarden bij verkoop
 • kosten voor GPS – systemen
 • huur personenwagens
 • terugbetaling kilometervergoeding

Volgende kosten betreffende bedrijfsvoertuigen zijn zelfs 100% aftrekbaar:

 • financieringskost (intresten)
 • mobilofoon- & GSM-kosten

Opgelet, deze kosten zijn steeds te beperken tot het werkelijk beroepsgebruik!

Overgangsregel voor auto's gekocht vóór 2018

Heb je een eenmanszaak en heb je een auto die je gekocht hebt vóór 1 januari 2018, dan geldt er een overgangsregeling.

In dat geval kan je nog steeds het (vroegere) vast aftrekpercentage van 75% toepassen (zelfs al zou je volgensde huidige berekening maar een lager percentage kunnen inroepen). Als de huidige regeling evenwel voordeliger zou zijn voor jouw auto, dan kan je ook de huidige regeling toepassen. Raadpleeg daarvoor zeker jouw boekhouder of accountant.

Groter fiscaal voordeel voor andere bedrijfsvoertuigen (niet-personenwagens)? 

Voor een aantal bedrijfsvoertuigen is de aftrekbaarheid niet beperkt en is het fiscaal voordeel dus groter. Lees hier welke.

De motorfiets: fiscaal voordeliger dan een bedrijfswagen?

Nu bedrijfswagens fiscaal een pak zwaarder wegen, heeft u misschien ook al overwogen over te stappen naar een tweewieler voor beroepsgebruik: goedkoper in aankoop en verzekering én fiscaal een stuk interessanter

Meer over: Belastingen, Aftrekbare beroepskosten, Autokosten

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!