Welke financiële steun krijg ik voor de gevolgen van terreur in het Brussels Gewest?

Laatste aanpassing: 
21/03/2018

Opgelet

Naar aanleiding van de aanslagen op 22 maart 2018 werden heel wat steunmaatregelen uitgevaardigd. Vele van deze maatregelen zijn inmiddels verlopen. Dit geeft wel een inzicht in de mogelije maatregelen die de overheid kan nemen n.a.l.v. terreurdaden.

Het Brussels Gewest voorziet een aantal specifieke financiële steunmaatregelen via het Brussels Waarborgfonds en Finance.Brussels, voor de ondernemingen die omzetverlies leden, ten gevolge van de terreuraanslagen in Parijs en Brussel.

Er zijn 3 mogelijkheden voorzien:

1. Crisiskrediet ‘microfinanciering’ - finance.brussels

Wie?

 • Elke onderneming (zko) die haar exploitatiezetel in Brussel heeft.
 • Daling van de omzet met 30 % vastgesteld vanaf oktober 2015 tot april 2016 (op grond van de btw-aangiften)

Wat?

 • Investeringskrediet: maximaal € 20.000.
 • Doel: cashflow (een optimaal werkkapitaal verzekeren).
  Technisch gezien gaat het wel degelijk over een investeringskrediet, dat hier uitzonderlijk zal aangewend worden voor de financiering van een kasbehoefte.
 • Rentevoet: 2 %
 • Vrijstelling in kapitaal toegekend tot 31.12.2016.
 • Aflossingsduur: 1 tot 3 jaar (inclusief de vrijstellingsperiode)
 • Waarborg verleend door het Brusselse Waarborgfonds.

Hoe?

 • Neem liefst contact op met de dienst 1819 die u wegwijs zal maken in de procedure: een eerste screening van uw situatie zal toelaten om uw behoeften beter in te schatten en de nodige stappen te ondernemen naar inance.brussels.
 • U kan ook rechstreeks contact opnemen met finance.brussels (zie infra)

Opmerkingen

 • Financiële analyse en begeleiding van de onderneming door Brupart, dochtermaatschappij van de GIMB-groep.

Meer info

 

2. Crisiskrediet voor leningen van meer dan € 20.000 - finance.brussels

Wie?

 • Elke onderneming (kmo) die haar exploitatiezetel in Brussel heeft.
 • Daling van de omzet met 30 % vastgesteld vanaf oktober 2015 tot april 2016 (op grond van de btw-aangiften)

Wat?

 • “Investeringskrediet”: maximaal € 250.000.
 • Doel: cashflow financieren
  Technisch gezien gaat het wel degelijk over een investeringskrediet, dat hier uitzonderlijk zal aangewend worden voor de financiering van een kasbehoefte.
 • Rentevoet: 4 %
 • Vrijstelling in kapitaal toegekend tot 31.12.2016.
 • Aflossingsduur: 1 tot 3 jaar (inclusief de vrijstellingsperiode)
 • Waarborg verleend door het Brusselse Waarborgfonds.

Hoe?

 • U kan contact opnemen met finance.brussels (zie infra)
 • Tot 31.12.2016.

Opmerkingen

 • Financiële analyse en begeleiding van de onderneming door Brupart, dochtermaatschappij van de GIMB-groep.

Meer info

 

3. Gewestelijke waarborg op thesauriekredieten

Wie?

 • Elke onderneming (zko) die haar exploitatiezetel in Brussel heeft.
 • Daling van de omzet met 30 % vastgesteld vanaf oktober 2015 tot april 2016 (op grond van de btw-aangiften)

Wat?

 • Het Brussels Waarborgfonds vergemakkelijkt de toegang tot het bankkrediet door bijkomende waarborgen te geven indien deze onvoeldoende zijn.
 • Voor aftrekbare kredieten staat het Fonds garant voor maximaal 65 % van het kredietbedrag. Voor starters bedraagt dat percentage maximaal 80 %.
 • Voor niet-aftrekbare kredieten, met inbegrip van borgstellingskredieten, bedraagt de tussenkomst maximaal 50 %.

Hoe?

 • De tussenkomst van het Brussels Waarborgfonds heeft tot doel het risico van de bank te dekken (en hen zo toe te laten het gewenste krediet toe te staan). De aanvragen voor het Brusselse Waarborgfonds dienen ingediend te worden via de banken waaraan u een krediet vraagt.

Opmerkingen

 • Gezien de specifieke context, kunnen de criteria voor de indicatoren van de financiële structuur (financiële onafhankelijkheid, positief werkkapitaal ...) iets soepeler toegepast worden.

Meer info

 • Brussels Waarborgfonds

Opgelet

Naar aanleiding van de aanslagen op 22 maart 2018 werden heel wat steunmaatregelen uitgevaardigd. Vele van deze maatregelen zijn inmiddels verlopen. Dit geeft wel een inzicht in de mogelije maatregelen die de overheid kan nemen n.a.l.v. terreurdaden.

Meer over: Rampen, Steunmaatregelen, Steunmaatregelen Brussels Gewest

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!