Welke maatregelen moet je als werkgever nemen als het te warm wordt?

Laatste aanpassing: 
21/06/2019


Het gebeurt niet vaak, maar soms is het in ons land echt wel zomer. Maar, de hitte zorgt mogelijk voor wat ongemak op de werkplaats. In de wet zijn daarom bepaalde voorzorgsmaatregelen voorzien bij werken bij hoge temperaturen. Wat moet je als werkgever doen als blijkt dat de temperatuur in uw bedrijf te hoog oploopt?

Klik hier om de snelwijzer "Te warm om te werken" te downloaden.

Zo is de werkgever verplicht een risicoanalyse uit te voeren van de thermische omgevingsfactoren van technologische en klimatologische aard, waarbij met allerlei factoren rekening moet gehouden worden. Uit de resultaten van deze risicoanalyse stelt de werkgever een actieplan op, dat moet uitgevoerd worden als het te warm wordt.

Wanneer is “te warm” te warm?

Vanaf welke temperatuur deze maatregelen nu effectief moeten toegepast worden, is afhankelijk van het soort werk en van de overschrijding van de drempelwaarde van de WBGT-index (Wet Bulb Globe Temperature) :

Soort werk

Drempelwaarde WBGT

Zeer licht werk

Minder dan 117 watt

29

Licht werk

Tussen 117 tot 234 watt

29

Halfzwaar werk

Tussen 235 tot 360 watt

26

Zwaar werk

Tussen 361 tot 468 watt

22

Zeer zwaar werk

Meer dan 468 watt

18

Een kantoorjob wordt doorgaans als zeer licht werk aangezien, terwijl onder andere zittend manueel werk als licht werk wordt bestempeld en staand werk halfzwaar werk is. Zwaar werk is bijvoorbeeld staand werk met veel verplaatsingen en veel tillen. Welke kwalificatie bij welk soort werk hoort, kan door de preventieadviseur ingeschat worden.

De drempelwaarden WBGT worden niet gemeten via een gewone thermometer, maar wel via een vochtige globethermometer. De drempelwaarde WBGT houdt naast de temperatuur ook rekening met diverse andere factoren, zoals bijvoorbeeld luchtvochtigheid. Het is dus niet zo dat een luchttemperatuur van 23° C bij zwaar werk sowieso een overschrijding betekent. Provikmo beschikt over het nodige materiaal en kan, bij twijfel, vaststellen indien een drempelwaarde al dan niet overschreden is.

Bij benadering gelden volgende temperaturen, als we uitgaan van 75% luchtvochtigheid (het gemiddelde in de zomermaanden in België):

 • 29 WBGT = 31 à 32 °C à drempelwaarde (zeer) lichte arbeid
 • 26 WBGT = 28 à 29°C à drempelwaarde voor halfzware fysieke arbeid
 • 22 WBGT = 24 à 25°C à drempelwaarde voor zware arbeid
 • 18 WBGT = 20°C à drempelwaarde zeer zware arbeid

Wat moet de werkgever doen als de temperaturen zijn overschreden?

In geval van overschrijding van deze maximumwaarden, moet de werkgever de maatregelen uitvoeren die werden opgenomen in het actieplan.

Volgende maatregelen kunnen genomen worden :

 • Technische maatregelen zoals het voorzien van luchtbevochtigers ;
 • Verlagen fysieke werkbelasting of alternatieve werkmethodes ;
 • Beperken duur en intensiteit blootstelling ;
 • Aanpassen werkroosters en periodes van aanwezigheid op de werkpost ;
 • Verschaffen van beschermende kledij ;
 • Ter beschikking stellen van verfrissende dranken.

Bij overmatige warmte van klimatologische oorsprong moet de werkgever in ieder geval het volgende voorzien :

 1. Bij aanhoudende overschrijding installatie van kunstmatige verluchting ;
 2. Indien de overmatige warmte meer dan 48 uur duurt, moet voorzien worden in een regime van beperkte aanwezigheid op de werkvloer. De rusttijden moeten worden bepaald afhankelijk van het soort werk conform vooraf bepaalde normen ;
 3. Kosteloos ter beschikking stellen van verfrissende dranken ;
 4. Bij rechtstreeks blootstelling aan zonnestraling aangepaste individuele of collectieve beschermingsmiddelen verstrekken, zoals bijvoorbeeld een zonnescherm en zonnebrandcrème.

Voor de werknemers die buitenwerk met zware krachtsinspanningen verrichten, dient het actieplan ook te voorzien in maatregelen bij verhoogde ozonconcentratie. De drempelwaarden voor ozonoverschrijding zijn terug te vinden op de website www.irceline.be.

De concreet te nemen preventiemaatregelen met het oog op de bescherming van werknemers die in hoge temperaturen moeten werken, moeten steeds in overleg met de bevoegde preventieadviseur genomen worden.

Voor meer informatie: www.liantis.be

Klik hier om de snelwijzer "Te warm om te werken" te downloaden.

Meer over: Gezondheid-Welzijn-HRM, Werkomstandigheden
Thema: Personeel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!