Welke opzeggingstermijn in geval van ontslag met het oog op de pensioenleeftijd?

Laatste aanpassing: 
01/07/2021

Wanneer u als werkgever een einde wenst te maken aan de arbeidsovereenkomst vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de werknemer de wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar) heeft bereikt, dan kan u de overeenkomst beëindigen met een opzeggingstermijn volgens de wettelijke regels, maar dan wel met een maximum van 26 weken. Deze opzeggingstermijnen zijn van toepassing op de arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde duur.

In geval van ontslag door de werknemer in die situatie, gelden gewoon de wettelijke regels, zonder beperking. Gedurende de opzeggingstermijn kan de werknemer met behoud van loon van het werk wegblijven om een nieuwe dienstbetrekking te zoeken.

Meer over: Loon en -voordelen, Ontslag, Opzeggingstermijn, Pensioenen, Ontslagmogelijkheden
Thema: Personeel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!