Welke procedure moet u volgen in geval van collectief ontslag?

Laatste aanpassing: 
03/06/2015

Wanneer u als werkgever met de voorgenomen ontslagen de drempel van het collectief ontslag overschrijdt, moet u een complexe informatie– en raadplegingsprocedure met de werknemersvertegenwoordigers toepassen.

De procedure zal doorgaans eindigen met een sociaal plan dat u met de werknemers overeenkomt. 

  • De werknemers die het voorwerp zijn van het collectief ontslag genieten ten minste de algemene opzeggingstermijn of –vergoeding, tenzij u een erkenning als onderneming in moeilijkheden of herstructurering bekomt, in welk geval voor de werknemers die in aanmerking komen voor SWT (het vroegere brugpensioen) lagere termijnen voor bedienden kunnen worden overeengekomen.
  • Het sociaal plan kan een aanvullende termijn of vergoeding, bovenop de algemene opzeggingstermijn of –vergoeding, bepalen of andere voordelen voorzien. Een aanvullende vergoeding komt in ieder geval toe aan de werknemers die een opzeggingstermijn van minder dan 7 maanden genieten en na deze termijn nog werkloos zijn en een werkloosheidsuitkering ontvangen.

Parallel met de informatie– en raadplegingsprocedure dient u kennisgevingen te doen aan de VDAB en aan FOD WASO. U zult tevens een tewerkstellingscel moeten oprichten, om de ontslagen werknemers te begeleiden bij het zoeken naar een andere betrekking, of beroep moeten doen op de tewerkstellingscel van de VDAB.

U hebt er belang bij om de informatie– en raadplegingsprocedure correct na te leven als deze van toepassing is. Wanneer de werknemersvertegenwoordigers bezwaren hebben bekend gemaakt betreffende de naleving ervan, kunnen individuele werknemers die door u ontslagen zijn immers opkomen tegen dit ontslag en is een aan hen betekende opzeggingstermijn geschorst, of als de werknemer al uit dienst is, kan hij reïntegratie vragen en verdere tewerkstelling met uitbetaling van het gederfde loon. Op de niet-naleving staan tevens strafsancties.

Meer over: Collectief ontslag, Ontslag
Thema: Personeel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!