Welke sociale bijdrage moet u als zelfstandige betalen?

Laatste aanpassing: 
09/08/2022

De sociale bijdrage is een percentage van het netto belastbaar beroepsinkomen als zelfstandige van het bijdragejaar zelf.

Tip

Bereken hier via de tool van Liantis sociaal verzekeringsfonds hoeveel sociale bijdragen u moet betalen.

Al naargelang je soort aansluiting (hoofdberoep, bijberoep, ...) rekent jouw sociaal verzekeringsfonds je elk kwartaal sociale bijdragen aan. Hoewel de bijdrage verschilt per soort aansluiting en afhankelijk is van je inkomen, zijn er een aantal basisprincipes bij de bijdrageberekening.

Berekening sociale bijdragen

Je bent voor elk kwartaal van beroepsactiviteit als zelfstandige een sociale bijdrage verschuldigd. Er zijn 4 kwartalen per kalenderjaar (januari – maart, april – juni, juli – september, oktober – december). Start je in de loop van een kwartaal, dan ben je voor het gehele kwartaal een bijdrage verschuldigd.

Bijdragen zijn per kwartaal verschuldigd

Je sociale bijdragen worden berekend als een percentage van je netto belastbaar beroepsinkomen als zelfstandige.

Dit netto belastbaar inkomen verkrijg je door je bruto inkomsten te verminderen met de beroepskosten, al je betaalde sociale bijdragen (en - indien aan de voorwaarden voldaan is - ook de bijdragen betaald in het kader van Vrij Aanvullend Pensioen) en je verrekenbare verliezen. Het resultaat van deze berekening is je netto belastbaar inkomen als zelfstandige. Op dit inkomen berekent het sociaal verzekeringsfonds je sociale bijdragen. Je hoeft ons deze inkomsten niet zelf door te geven: wij ontvangen deze inkomsten van de belastingadministratie. 

Belangrijk is dat je bijdragen voor elk kwartaal waarin je actief bent als zelfstandige berekend worden op je inkomen op jaarbasis. Ben je maar 1, 2 of 3 kwartalen actief in een bepaald jaar, dan wordt je inkomen – voor berekening van je bijdragen voor deze 1, 2 of 3 kwartalen – omgezet naar een jaarinkomen ("proratisering").

Tip

De bijdragen worden per kwartaal berekend. Start je in de loop van een kwartaal, dan ben je de bijdrage voor een volledig kwartaal verschuldigd. In het begin van een kwartaal starten, is dus het voordeligst.

Berekening sociale bijdragen op basis van je netto belastbaar beroepsinkomen

Je definitieve bijdragen van een bepaald jaar worden berekend op je zelfstandig beroepsinkomen van dat bepaald jaar. Omdat dit inkomen pas later wordt vastgesteld, rekenen we  in eerste instantie een voorlopige bijdrage aan. Om je voorlopige bijdrage te berekenen, maken we gebruik van je inkomen van 3 jaar terug. Ben je nog geen 3 jaar actief als zelfstandige, dan rekenen we je een voorlopige bijdrage aan berekend op een fictief inkomen.

De berekeningsbasis voor de sociale bijdrage is het netto belastbaar beroepsinkomen als zelfstandige. Dit is het netto belastbaar inkomen zoals vermeld op jouw aanslagbiljet in de personenbelasting. Dit betekent dat alleen de belastingadministratie bevoegd is om jouw inkomsten vast te stellen.

Van zodra we van de belastingadministratie je definitieve inkomen meegedeeld krijgen, herzien we je voorlopige bijdragen. Je betaalt dus voor elk kwartaal waarin je actief bent altijd eerst een voorlopige bijdrage, die (2 à 3 jaar) later herzien wordt op basis van je inkomen naar een definitieve bijdrage.

Er is 1 uitzondering op de herziening van voorlopige bijdragen voorzien, namelijk voor zelfstandigen die met pensioen gaan en alle activiteiten definitief stopzetten. Zij kunnen ervoor kiezen om na de pensionering geen herzieningen meer te ontvangen.

Jaarbijdrage is per kwartaal verschuldigd – het bedrag is afhankelijk van je bijdragecategorie en je inkomen

Rekening houdend met je aansluitingscategorie (hoofdberoep, bijberoep, …) en je inkomen, wordt de overeenstemmende jaarbijdrage uitgerekend. Deze wordt door 4 gedeeld om de kwartaalbijdrage te bekomen. De kwartaalbijdrage wordt verhoogd met een administratiekost.

Aanrekening wettelijk verhogingen bij niet tijdige betaling van je sociale bijdragen

De betaling van de sociale bijdragen raakt de openbare orde; niet of laattijdige betaling leidt dan ook tot het 'van rechtswege' (dit is zonder voorafgaande verwittiging aan de zelfstandige) aanrekening van de wettelijke verhogingenop het deel van de bijdragen dat op de vervaldatum onbetaald bleef.

Tip: Zorg dat je bijdragen tijdig op onze rekening staan. De bijdrage wordt als betaald beschouwd op de dag waarop het bedrag ervan op de rekening van je sociaal verzekeringsfonds staat. Betaal dus steeds enkele dagen voor de vervaldatum, zodat je storting tijdig op de rekening komt. Maak het jezelf makkelijk en gebruik een opdracht tot domiciliëring van je sociale bijdragen! 

Tip

Bereken hier via de tool van Liantis sociaal verzekeringsfonds hoeveel sociale bijdragen u moet betalen.

 

Meer over: Sociale bijdragen, Starten, Sociale zekerheid, Verzekeringen, Wettelijk stelsel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!