Welke werknemers hebben het recht om de redenen van hun ontslag te kennen?

Laatste aanpassing: 
22/12/2015

Alle werknemers kunnen van u eisen om de redenen van het ontslag mee te delen, uitgezonderd onderstaande werknemers.

Volgende werknemers kunnen dit dus NIET eisen:

 • Werknemers die ontslagen worden tijdens de eerste 6 maanden van de tewerkstelling. Voorafgaande en aaneensluitende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd of voor uitzendarbeid voor een identieke functie bij dezelfde werkgever worden meegeteld voor het bereiken van de eerste 6 maanden tewerkstelling. Voor uitzendkrachten geldt een periode van inactiviteit van zeven dagen of minder niet als een onderbreking van de tewerkstelling.
 • Uitzendkrachten die worden ontslagen.
 • Studenten met een studentenovereenkomst die worden ontslagen.
 • Werknemers die worden ontslagen met het oog op werkloosheid met bedrijfstoeslag ('brugpensioen').
 • Werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur die worden ontslagen met het oog op hun pensioen. Het ontslag moet in dat geval een einde maken aan de arbeidsovereenkomst vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de werknemer de wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar) bereikt.
 • Werknemers die worden ontslagen wegens de definitieve stopzetting van de activiteit.
 • Werknemers die worden ontslagen wegens de sluiting van hun onderneming.
 • Werknemers die worden ontslagen in het kader van een collectief ontslag.
 • Werknemers die het voorwerp zijn van een meervoudig ontslag bij herstructurering, zoals gedefinieerd op sectoraal niveau.
 • Werknemers waarvoor de werkgever een bijzondere ontslagprocedure, vastgelegd bij wet of per cao, moet naleven.
 • Werknemers die om een dringende reden worden ontslagen.
 • Tot en met 31 december 2015: de werknemers die onder het tijdelijk uitzonderingsregime van verkorte opzegtermijnen vallen.
 • De werknemers die onder het structureel uitzonderingsregime van verkorte opzegtermijnen vallen.
Meer over: Ontslag, Ontslagmotivering
Thema: Personeel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!