Werkzoekende en je wil starten als ondernemer? Mogelijks kom je dan in aanmerking voor de transitiepremie!

Laatste aanpassing: 
02/08/2022

Deze regelgeving is geregionaliseerd. Onderstaande tekst is van toepassing op ondernemingen en ondernemers die in het Vlaamse Gewest gevestigd zijn. De regeling voor ondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vind je HIER.

De transitiepremie voor ondernemers is een stimulanspremie die werkzoekenden, onder bepaalde voorwaarde, kunnen ontvangen wanneer ze de overstap maken naar zelfstandige in hoofdberoep en een eigen zaak opstarten.

Vanaf 01/11/2022 zullen ook niet-uitkeringsgerechtigde zonder werk die ingeschreven zijn bij VDAB ook toegang krijgen tot de transitiepremie. De modaliteiten worden op dit moment nog uitgewerkt.

Wat zijn de voorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor de transitiepremie moet je gelijktijdig aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Je bent uitkeringsgerechtigd op de dag voor de start als zelfstandige in hoofdberoep. Volgende uitkeringen komen in aanmerking:
 • Je hebt met succes een prestarterstraject afgerond vóór je start als zelfstandige in hoofdberoep en dit attest is maximaal 6 maanden oud bij je start. UNIZO helpt je bij jouw prestarterstraject! Je vindt alle info HIER.
 • Je doet de aanvraag binnen de 3 maanden na de opstart als zelfstandige in hoofdberoep. Bijgevolg ben je ook aangesloten bij een sociale verzekeringskas, beschik je over een ondernemingsnummer en blijf je zelfstandige in hoofdberoep gedurende de hele periode van de toekenning van de transitiepremie.
 • Je onderneming is gevestigd in het Vlaamse Gewest gedurende de hele periode waarin de transitiepremie wordt toegekend. 
 • Je bent ingeschreven bij VDAB als niet-werkende werkzoekende de dag voor de start als zelfstandige in hoofdberoep.
 • Tijdens de hele periode waarin u de transitiepremie krijgt, mag u niet als zelfstandige werken voor uw laatste werkgever of voor de groep waartoe die werkgever behoort.

Wanneer kom je niet aanmerking?

Indien u in één van volgende situaties zit, hebt u geen recht op de transitiepremie:

 • Al subsidies of premies voor beginnende zelfstandigen krijgt van het Waalse of het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
 • Werkloos bent omdat u minder ging werken of stopte met werken als loontrekkende, met de bedoeling om de transitiepremie te krijgen
 • Al een aanvullende vergoeding in het kader van het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) krijgt
 • Minder dan 6 jaar geleden al eens een transitiepremie kreeg
 • Uw beroepsbezigheid als zelfstandige combineert met een arbeidsovereenkomst of het statuut van ambtenaar.

Hoeveel bedraagt de premie?

Als aan die voorwaarden voldaan is, kan de premie bekomen worden en dit voor maximum 24 maanden. Het bedrag van de premie is als volgt:

Maanden

Bedrag per maand

1 tot 3

541,22 €

4 tot 6

487,09 €

7 tot 9

432,97 €

10 tot 12

378,85 €

13 tot 15

324,73 €

16 tot 18

270,61 €

19 tot 21

216,49 €

22 tot 24

162,36 €

Totaal

8.442,96 €

 

De premie wordt maandelijks uitbetaald, ten vroegste vanaf de maand die volgt op de start van de beroepsbezigheid als zelfstandige in hoofdberoep.

De uitbetaling van de premie kan geschorst worden. De premie mag niet gecumuleerd worden met subsidies of premies voor beginnende zelfstandigen toegekend door andere gewesten.

Waar kan je de transitiepremie aanvragen?

De aanvraag van je transitiepremie gebeurt via een webformulier bij het Departement Werk en Sociale Economie.

Hou alvast volgende stukken bij de hand:

 • Bewijs VDAB als niet-werkende werkzoekende op de dag voor de start als zelfstandige in hoofdberoep
 • Bewijs van uitbetalingsorgaan dat toekomstige ondernemer uitkeringsgerechtigd was op de dag voor de start als zelfstandige in hoofdberoep
 • Attest dienstverlener dat de dienstverlener heeft uitgereikt dat de deelnemer succesvol een prestarterstraject heeft doorlopen
 • Bewijs van inschrijving bij KBO
 • Bewijs van aansluiting bij een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen, als zelfstandige in hoofdberoep
 • Verklaring op erewoord dat de ondernemer geen subsidie of premie ontvangt (zoals hierboven reeds vermeld)

Uiterlijk 30 dagen na de volledige aanvraag, brengt het departement een beslissing over de toekenning van de transitiepremie.

De ondernemer dient het departement op de hoogte te brengen, mocht hij niet langer voldoen aan de toekenningsvoorwaarden.

 

 

Meer over: Belastingen, Aftrekbare beroepskosten, Sociaal statuut, Starten, Steunmaatregelen starters, Werkloosheid

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!