Werkzoekende ouder dan 45? Voortaan transitiepremie om ondernemer te worden!

Laatste aanpassing: 
15/09/2021
Deze regelgeving is geregionaliseerd. Onderstaande tekst is van toepassing op ondernemingen en ondernemers die in het Vlaamse Gewest gevestigd zijn. De regeling voor ondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vind je HIER.

BELANGRIJK: Ten gevolge de relancestrategie heeft Vlaanderen beslist om tijdelijk een aantal wijzigingen door te voeren met betrekking tot de transitiepremie. De belangrijkste wijzigingen op een rij:

 • Tijdelijke schrapping van de leeftijdsvoorwaarde. Iedereen kan dus aanspraak maken op de transitiepremie ondernemerschap, indien hij aan de voorwaarden voldoet.
 • Verlaging van de premie. Dit houdt concreet in dat de bedragen in de tabel onderaan gehalveerd worden.

Deze wijzigingen zijn geldig vanaf 01 april 2021 tot 31 maart 2022.

De transitiepremie voor ondernemers is een nieuwe premie (ingangsdatum: 15 maart 2018) die werkzoekenden ouder dan 45 jaar ontvangen als ze een “prestarterstraject” volgen. Deze wordt slechts toegekend op voorwaarde dat voor dezelfde maand noch een uitkering in het kader van de werkloosheidsverzekering of de ziekte- of invaliditeitsverzekering, noch een aanvullende vergoeding in het kader van het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag wordt toegekend.

Wat zijn de voorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor de transitiepremie moet je gelijktijdig aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Je doet de aanvraag binnen de 3 maanden na de opstart als zelfstandige in hoofdberoep. Bijgevolg ben je ook aangesloten bij een sociale verzekeringskas, beschik je over een ondernemingsnummer en blijf je zelfstandige in hoofdberoep gedurende de hele periode van de toekenning van de transitiepremie.
 • Je hebt met succes een prestarterstraject afgerond vóór je start als zelfstandige in hoofdberoep en dit attest is maximaal 6 maanden oud bij je start.
 • Je onderneming is gevestigd in het Vlaamse Gewest gedurende de hele periode waarin de transitiepremie wordt toegekend. 
 • Je bent minstens 45 jaar oud en hebt de wettelijke pensioenleeftijd niet bereikt in de maand van de opstart als zelfstandige in hoofdberoep.
 • Je bent ingeschreven bij VDAB als niet-werkende werkzoekende de dag voor de start als zelfstandige in hoofdberoep
 • Je bent uitkeringsgerechtigd op de dag voor de start als zelfstandige in hoofdberoep. Volgende uitkeringen komen in aanmerking:
  • uitkeringsgerechtigd volledig werkloos (werkloosheidsattest van de RVA - C63)
  • als rechthebbende op maatschappelijke integratie, een leefloon genieten (attest 'ontvanger leefloon' van het OCMW)
  • als rechthebbende op maatschappelijke hulp, financiële steun genieten (attest 'ontvanger financiële steun' van het OCMW)
  • als erkend arbeidsongeschikte de toelating hebben gekregen van de adviserende arts van uw ziekenfonds om het werk te hervatten (link is external)
  • als rechthebbende op het overbruggingsrecht (link is external) voor zelfstandigen, de financiële uitkering genieten

Hoeveel bedraagt de premie?

Als aan die voorwaarden voldaan is, kan de premie bekomen worden en dit voor maximum 24 maanden. Het bedrag van de premie is als volgt:

Maanden

In € per maand

In € per maand - periode 01 april 2021 tot 31 maart 2022

1 tot 3

1000

500

4 tot 6

900

450

7 tot 9

800

400

10 tot 12

700

350

13 tot 15

600

300

16 tot 18

500

250

19 tot 21

400

200

22 tot 24

300

150

De premie wordt maandelijks uitbetaald, ten vroegste vanaf de maand die volgt op de start van de beroepsbezigheid als zelfstandige in hoofdberoep.

De uitbetaling van de premie kan geschorst worden. De premie mag niet gecumuleerd worden met subsidies of premies voor beginnende zelfstandigen toegekend door andere gewesten.

Wat is de procedure?

De aanvraag van een transitiepremie gebeurt bij het Departement Werk en Sociale Economie: https://www.vlaanderen.be/transitiepremie.

Bij de aanvraag moeten volgende stukken worden toegevoegd:

 • Bewijs VDAB als niet-werkende werkzoekende op de dag voor de start als zelfstandige in hoofdberoep
 • Bewijs van uitbetalingsorgaan dat toekomstige ondernemer uitkeringsgerechtigd was op de dag voor de start als zelfstandige in hoofdberoep
 • Attest dienstverlener dat de dienstverlener heeft uitgereikt dat de deelnemer succesvol een prestarterstraject heeft doorlopen
 • Bewijs van inschrijving bij KBO
 • Bewijs van aansluiting bij een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen, als zelfstandige in hoofdberoep
 • Verklaring op erewoord dat de ondernemer geen subsidie of premie ontvangt (zoals hierboven reeds vermeld)

Uiterlijk 30 dagen na de volledige aanvraag, brengt het departement een beslissing over de toekenning van de transitiepremie.

De ondernemer dient het departement op de hoogte te brengen, mocht hij niet langer voldoen aan de toekenningsvoorwaarden.

Klik hier voor meer info

Meer over: Belastingen, Aftrekbare beroepskosten, Sociaal statuut, Starten, Steunmaatregelen starters, Werkloosheid

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!