Wie bepaalt of een feit een dringende reden is?

Laatste aanpassing: 
15/02/2019

Er kan geen lijst gemaakt worden van wat al dan niet een tekortkoming is die als dringende reden mag ingeroepen worden. Steeds opnieuw moet de context van een gebeurtenis in overweging genomen worden. Daarom is het zeer belangrijk dat u als werkgever alleen dan een dringende reden inroept wanneer u daartoe het bewijs kan leveren en dit bewijs bovendien op rechtmatige wijze verworven is. Bovendien moet u ook kunnen bewijzen dat alle termijnen werden gerespecteerd. 

Wanneer de ontslagen werknemer betwist dat een bepaald feit zwaarwichtig genoeg is om als dringende reden in te roepen, kan hij naar de arbeidsrechtbank gaan. De rechter zal dan oordelen op basis van de feiten of het feit een dringende reden is of niet. Hij hoeft zich daarbij niet te beperken tot het bewijs dat door de partijen wordt aangeleverd.  De rechter kan een eigen onderzoek instellen en eventueel ook getuigen ondervragen. 

Tip: U moet in uw arbeidsreglement opnemen wat u, als werkgever, als een 'dringende reden' wenst te beschouwen. Handel er dan ook consequent naar. Een rechter moet met die opsomming weliswaar geen rekening houden in zijn soevereine beoordeling, maar het element van 'verwittiging' kan toch een rol spelen.

Meer over: Ontslag, Ontslagmogelijkheden, Dringende reden
Thema: Personeel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!