Wie moet het vakantiegeld betalen van de personeelsleden na een overname van het handelsfonds?

Laatste aanpassing: 
18/08/2022

Een nieuw opgerichte vennootschap neemt op 1/1/2015 handelsfonds (niet de vennootschap) over van vorige eigenaar. Ook de 5 personeelsleden worden overgenomen, zij het met een nieuw arbeidscontract. Wie moet het vakantiegeld voor de prestaties 2014 bij de vorige vennootschap betalen? Moet dat vakantiegeld in deze situatie nog door vorige werkgever/vennootschap uitbetaald worden? Of door de overnemer?

Indien het handelsfonds overgenomen wordt (en niet louter de aandelen!) is er sprake van een overname conform de NAR-cao nr. 32bis.

De nieuwe werkgever (overnemer) moet het vakantiegeld betalen alsof de werknemers in het vakantiedienstjaar bij hem in dienst waren. Voor de eventuele terugvordering van deze gelden moet gevolgd worden wat bepaald werd in de overname-overeenkomst.

Opmerking: bij een overname cf. de NAR-cao nr. 32bis moeten er geen nieuwe arbeidscontracten opgemaakt worden. De contracten die oorspronkelijk aangegaan werden bij de overlater blijven dus onverkort bestaan.

Wanneer de NAR-cao nr. 32bis niet van toepassing is (bvb. bij een loutere verschuiving van payroll zonder overname van enige activiteit) moeten de bestaande contracten beëindigd worden. Dit geeft aanleiding tot de betaling van vertrekvakantiegeld door de overlater.

Meer over: Overlaten-overnemen, Een onderneming overnemen

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!