Zelfstandig en mantelzorger: welke ondersteuning krijg je als je zorgt voor zieke familieleden?

Laatste aanpassing: 
10/08/2022

Ben je een zelfstandige die jouw beroepsactiviteit tijdelijk onderbreekt om zorg te dragen voor een ziek kind of om palliatieve zorgen te verlenen aan je partner of kind? Dan heb je recht op een uitkering en op een vrijstelling van bijdragebetaling met behoud van sociale rechten.

Kom jij in aanmerking?

Je onderbreekt je zelfstandige activiteit tijdelijk om zorgen te geven. Je kan je activiteit volledig onderbreken, maar je kan er ook voor kiezen om je activiteit te verminderen met minstens de helft. Let op, je moet minstens 1 volledige maand onderbreken om recht te hebben op de bescherming als mantelzorger.

Je verleent zorgen aan een ernstig ziek persoon of geeft palliatieve zorgen. De persoon aan wie je deze zorgen geeft, is:

  • je echtgenoot of partner met wie je wettelijk samenwoont
  • een familielid tot de 2e graad
  • iemand met wie je feitelijk samenwoont (volgens de gegevens van het Rijksregister)

Ook als je zorgt voor je kind met een handicap, kom je in aanmerking (voor zover je kind jonger is dan 25 jaar).

Je bent onderworpen aan het sociaal statuut als zelfstandige in hoofdberoep of als meewerkende echtgenoot maxi-statuut tijdens de 2 kwartalen voorafgaand aan het kwartaal waarin je je activiteit onderbreekt én alle kwartalen van de onderbreking. Zelfstandigen in bijberoep komen enkel in aanmerking als de voorlopige bijdrage gelijk/hoger ligt dan de minimumbijdrage hoofdberoep.

Je bent in regel met de sociale bijdragen van de 2 kwartalen voorafgaand aan het kwartaal waarin je je activiteit onderbreekt.

Waarop heb je recht?

De uitkering als mantelzorger bedraagt € 1.454,81 per maand. Wie zijn activiteit slechts vermindert, heeft recht op een halve uitkering (727,41 euro per maand) . Per aanvraag heb je recht op maximum 6 maanden uitkering. Over je hele loopbaan kan je maximum 12 maanden uitkering ontvangen. Je zal geen uitkering kunnen ontvangen als je al een uitkering ontvangt van RVA in het kader van loopbaanonderbreking/tijdskrediet voor het verlenen van zorg.

Naast de uitkering, wordt ook voorzien in een vrijstelling van bijdragen met behoud van alle sociale rechten (bv. pensioen). Er wordt een vrijstelling toegekend van zodra je minstens 3 opeenvolgende maanden een uitkering wegens volledige onderbreking hebt ontvangen. Op een volledige loopbaan kunnen er maximum 4 kwartalen vrijgesteld worden.

Opgelet: Dit geldt enkel bij een volledige onderbreking van je zelfstandige activiteit. Je hebt geen recht op vrijstelling met behoud van rechten als je je beroepsactiviteit gedeeltelijk onderbreekt!

Je bent zelfstandige en mantelzorger en wenst een aanvraag te doen? Mail dan tijdig naar je sociaal verzekeringsfonds. Zij bezorgen je de nodige aanvraagformulieren om in te vullen.

Ten laatste 1 maand na het begin van de onderbreking dien je het aanvraagformulier aangetekend aan je sociaal verzekeringsfonds terug te bezorgen. Onderbreek je je activiteit niet volledig, maar verminder je slechts? Vergeet niet deze ingevulde verklaring op eer bij halftijdse onderbreking in te vullen en mee te bezorgen bij je aanvraagformulier. Bij onderbreking van je activiteit omwille van zorg voor een ernstig ziek persoon of palliatieve zorgen, dien je naast je aanvraagformulier ook het medisch attest van de behandelende geneesheer bij te voegen.

Meer info

Raadpleeg Liantis sociaal verzekeringsfonds, partner van UNIZO.

Nog vragen?

Contacteer UNIZO Ondernemerslijn op 02 21 22 678, ondernemerslijn@unizo.be of chat op www.unizo.be 

Meer over: Gezondheid en Ziekteverzekering, Sociale bijdragen

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!