Zo kan je voorlopige sociale bijdragen voortaan beter afstemmen op je werkelijke inkomsten

Laatste aanpassing: 
11/08/2022

Sinds begin dit jaar kan je als zelfstandige het bedrag van je voorlopige sociale bijdragen beter afstemmen op je werkelijke inkomsten. Dat kan dankzij de afschaffing van de zogenaamde afschaffingsdrempels.

Wat verandert er precies?

Voorheen moest je een aanvraag tot ‘vermindering’ van de voorlopige sociale bijdragen indienen op basis van één van de vastgelegde ‘drempels’. Dat betekende dat je in de praktijk meestal een drempel moest nemen die hoger was dan je te verwachten inkomsten. Enkel zo kon je een verhoging van je bijdragen wegens een te laag gekozen vermindering voorkomen.

Vanaf bijdragejaar 2022 moet je nog altijd een vermindering aanvragen wanneer je lagere voorlopige bijdragen wil betalen. Maar in plaats van een vermindering te vragen op basis van een drempel, kan je voortaan vrij het inkomen kiezen waarop je bijdragen wenst te betalen.

Het voordeel is dat je dit daardoor preciezer kan bepalen en beter kan inspelen op jouw economische realiteit. Wel moet je nog altijd minstens de minimumbijdrage betalen. Vraag je onterecht een vermindering aan, dan moet je wel nog altijd een verhoging betalen.

Let op!

  • Je kan ‘vrij’ kiezen, voor zover dat inkomen overeenkomt met je daadwerkelijke verwachte inkomsten.

  • Je kan best je inkomen iets hoger inschatten. Zo vermijd je dat je verhogingen aangerekend krijgt wegens onterechte vermindering.

  • Vraag bij je sociaal verzekeringsfonds na vanaf wanneer ze de nieuwe regeling zullen toepassen. Klant van Liantis, dan kan je van de nieuwe regeling genieten vanaf maart 2022.

De formaliteiten bij de aanvraag wijzigen niet. Je moet je aanvraag dus nog steeds motiveren en bewijsstuk(ken) toevoegen.

Wat betekent de afschaffing van de verminderingsdrempels in de praktijk?

Een voorbeeld:

Je bent een zelfstandige met 43.000 euro aan inkomsten. Daarmee zit je boven de vastgelegde drempel van 39.718,41 euro. Hierdoor moest je voorlopige sociale bijdragen betalen, die berekend werd op de daaropvolgende verminderingsdrempel. Die volgende drempel ligt evenwel op 56.170,30 euro, of maar liefst 13.170,30 euro hoger dan de werkelijk gerealiseerde inkomsten. Wat er uiteindelijk op neerkwam dat je per kwartaal 672 euro teveel aan voorlopige sociale bijdragen betaalde, uitgaande van je werkelijke inkomen. Dankzij de afschaffing van de verminderingsdrempels is dat voortaan verleden tijd.

Jouw sociale bijdrage optimaliseren?

Het goed bepalen van je sociale bijdragen is niet altijd evident. Liantis kan je hierin bijstaan met kennis van zaken.

Zo helpt Liantis jou verder

Meer over: Belastingen, Aftrekbare beroepskosten, Sociaal statuut, Sociale bijdragen, Starten, Sociale zekerheid, Verzekeringen

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!