Is zwartwerk tijdens ziekteverlof van een werknemer een voldoende reden om iemand te ontslaan met dringende redenen?

Laatste aanpassing: 
03/06/2015

Eén van uw werknemers is afwezig wegens ziekte. Nu verneemt u dat hij elders “zwart werk” verricht tijdens zijn ziekte. Is het zwartwerk tijdens het ziekteverlof een voldoende reden om iemand te ontslaan met dringende redenen? Die werknemer had een ziektebriefje dat hem toeliet zich buitenhuis te begeven. Het zwart werk was overigens een lichtere baan. Kan u als werkgever hem dan bestraffen? Of is dit aan de inspectiediensten?

Het uitoefenen van een activiteit tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid, hetzij van professionele aard maar lichter dan de bedongen arbeid, hetzij in de privésfeer, maakt op zich geen dringende reden uit. Arbeidsongeschiktheid impliceert immers dat de werknemer ingevolge ziekte of een ongeval zijn werk niet meer kan uitvoeren. Dat betekent dat de werknemer zich eventueel wel nog in de mogelijkheid kan bevinden ander werk te verrichten, zonder dat daarmee afbreuk wordt gedaan aan het bestaan van de arbeidsongeschiktheid.

Het is echter niet toegestaan om tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid een activiteit uit te oefenen die de genezing in gevaar brengt of uitstelt, ongeacht of die activiteit winstgevend is of niet. Mocht de werknemer tijdens zijn ziekteperiode een lichtere baan hebben uitgeoefend, dan zal een ontslag om dringende reden wellicht niet aanvaard worden!

Worden daarentegen wel geacht een dringende reden uit te maken:

  • Het ondernemen van een vermoeiende en uitputtende reis tijdens de arbeidsongeschiktheid die van die aard is het risico van verlenging van de periode van arbeidsongeschiktheid te verhogen
  • Het feit dat een werknemer tijdens zijn arbeidsongeschiktheid op zoek gaat naar een andere betrekking, wanneer hij van de controlearts de toelating kreeg om het huis te verlaten
  • Het feit dat een werknemer van een grootwarenhuis tijdens een arbeidsongeschiktheidsperiode, gedekt door een geneeskundig attest, een handje toesteekt in een buffet
  • Het optreden als figurant in een televisie-uitzending door een verkoper vanaf de eerste dag van diens arbeidsongeschiktheid
  • Het uitbaten van een herberg tijdens de arbeidsongeschiktheidsperiode, omdat de werknemer die dergelijke activiteiten kan verrichten, niet arbeidsongeschikt is en het werk moet hervatten
Meer over: Dringende reden, Ontslag
Thema: Personeel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!