Coronasteunmaatregelen inzake werkgeversbijdragen

Wie impact heeft door de coronacrisis, kan een beroep doen op volgende steunmaatregelen voor wat betreft de werkgeversbijdragen: 

Geen RSZ-bijdragen op de vergoeding voor thuiswerk

Sommige werkgevers vragen zich af of ze een specifieke vergoeding mogen toekennen aan hun werknemers die hun werk nu bijna volledig van thuis uit doen. Als je een bureauvergoeding van 126,94 euro per maand betaalt als dekking van de kosten voor verwarming, elektriciteit, klein bureaugereedschap, enz, moet je daar geen sociale zekerheidsbijdragen op betalen. Deze vergoeding kan je toekennen aan alle werknemers die van thuis uit werken en dus ook zonder dat de werkgever en werknemer een formele telewerkovereenkomst hebben afgesloten. De vergoeding voor thuiswerk wordt fiscaal beschouwd als een kost eigen aan de werkgever en wordt aldus niet toegevoegd aan de belastbare basis bij de werknemer.

Meer info

Geen RSZ-bijdragen op de aanvullende vergoeding bovenop de tijdelijke werkloosheidsuitkering

Sommige werkgevers vragen zich af of ze een aan de werknemer een aanvullende vergoeding moeten of mogen toekennen bovenop de tijdelijke werkloosheidsuitkering. Of er sprake is van een verplichting, hangt af van hetgeen in de sectorale cao’s is bepaald. De meeste sectorale cao’s voorzien echter niet in een aanvullende vergoeding in geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Je kan wel vrijwillig besluiten om een aanvullende vergoeding te betalen. In dat geval zijn daar geen RSZ-bijdragen op verschuldigd, zolang de som van de tijdelijke werkloosheidsuitkering, het RVA complement (5,63 euro per dag in een zesdagenstelsel) en de aanvullende vergoeding het normale netto loon van de werknemer niet overstijgt.

Meer info

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

De regering kondigde nieuwe spelregels aan voor de tijdelijke werkloosheid. Het verschil tussen een gedeeltelijke en volledige sluiting vervalt. En de procedure wordt vereenvoudigd. Ook krijgen werknemers die onder de zogenaamde 'coronaprocedure' vallen een extra vergoeding.

Meer info

Meer vragen over je personeelsbeleid, neem dan zeker contact met Liantis.

Andere info die je moet weten over de impact van het coronavirus op jouw bedrijf?

Ga naar het overzicht

Meer info: Corona
Thema: Actueel