Alles over vaccineren en testing

Mag ik mijn werknemers verplichten om zich te laten vaccineren? 

Neen. Wanneer de overheid geen verplichting oplegt, dan mag elkeen voor zichzelf beslissen of hij zich laat vaccineren of niet. Deze keuzevrijheid is ook wettelijk voorzien in de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt. De werkgever kan een werknemer dus niet verplichten zich te laten vaccineren, zelfs niet in de zorgsector en kan hem of haar ook geen sancties opleggen.

Iets anders is natuurlijk het sensibiliseren van je werknemers. Dat mag wel. Geef je werknemers alle informatie over de risico's van corona en informeer hen over de mogelijkheid om zich gratis en tijdens de werkuren (een vaccinatieverlof zal worden toegekend) te laten vaccineren en de mogelijke risico's van een dergelijke vaccinatie.

Moet mijn werknemer mij op de hoogte houden over zijn keuze om al of niet te vaccineren?  

Neen. Aangezien het hier bovendien gaat om medische gegevens van persoonlijke aard, moet de werkgever niet op de hoogte worden gesteld van de weigering van een werknemer om een niet-verplichte inenting te ondergaan. Een werkgever kan zijn werknemers ook niet vragen of zij gevaccineerd zijn. Wanneer de werknemer deze informatie toch verstrekt, dan mag de werkgever die gegevens niet registreren en er ook geen gevolgen aan koppelen, zoals een aanpassing van het uurrooster of verplicht telewerk.

Krijgt mijn medewerker klein verlet voor vaccinatie tijdens de werkuren?

Laten jouw werknemers zich vaccineren tijdens de werkuren? Dat kan. De federale regering keurde een wet goed die een recht op klein verlet toekent aan werknemers die zich tijdens hun werkuren laten vaccineren tegen het coronavirus. 

Wat houdt de wet in?

Jouw werknemer mag - zonder loonverlies - van het werk afwezig zijn, wanneer hij zich tijdens de uren laat vaccineren tegen het coronavirus. Dat klein verlet omvat de tijd die wordt doorgebracht in het vaccinatiecentrum én de tijd die nodig is om zich van en naar dat centrum te verplaatsen. Wil jouw medewerker gebruik maken van het klein verlet, dan moet hij jou als werkgever zo spoedig mogelijk verwittigen van zijn afwezigheid.

Voor wie?

De wet geldt voor al jouw werknemers die gebonden zijn aan een arbeidsovereenkomst. Ook jobstudenten, uitzendkrachten en werknemers die telewerk verrichten vallen dus onder de wet. Leerlingen, stagiairs en vrijwilligers vallen niet onder deze wet, aangezien zij niet worden tewerkgesteld op grond van een arbeidsovereenkomst.

Wat als de werknemer ziek wordt na de vaccinatie?

Het recht op klein verlet heeft betrekking op de vaccinatie zelf.  Als jouw werknemer ten gevolge van de vaccinatie ziek zou worden, dan gelden de gewone regels inzake arbeidsongeschiktheid en gewaarborgd loon.

Moet je medewerker bewijs leveren van zijn vaccinatie?

Alleen als jij daar als werkgever specifiek om vraagt, moet jouw werknemer bewijzen dat hij zijn recht op klein verlet heeft gebruikt om zich te laten vaccineren. Dat doet hij door het document te tonen dat de afspraak bevestigt om op een bepaald tijdstip aanwezig te zijn op een plaats waar de vaccinatie wordt toegediend.  Vermeldt de afspraakbevestiging die gegevens niet, kan hij de uitnodiging tot vaccinatie voorleggen.

Alle andere vragen en antwoorden over deze nieuwe wet, vind je op de website van de FOD.

Voor alle hulp bij personeelsbeleid in coronatijden, kan je terecht bij Liantis.

Mijn werknemers zijn gevaccineerd, moet ik nu nog andere maatregelen nemen in mijn onderneming?

Ja. Vaccinatie kan in geen geval de toepassing van collectieve en individuele preventiemaatregelen vervangen: het is het geheel van collectieve en individuele preventiemaatregelen (naast vaccinatie) dat in principe voldoende bescherming tegen een mogelijke besmetting moet bieden aan de werknemers, en de preventieadviseur-arbeidsarts kan in het kader van de risicoanalyse ook specifieke aanvullende maatregelen voorstellen voor werknemers die risico's lopen.  Bovendien kan het na een vaccinatie nog een aantal dagen duren voor de werknemers antistoffen ontwikkelen tegen het coronavirus.

Daarnaast moet je in het kader van de bestrijding van het covid-19 virus alle passende preventiemaatregelen nemen om de regels van social distancing te garanderen en een maximaal niveau van bescherming te bieden. Deze passende preventiemaatregelen zijn veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van materiële, technische en/of organisatorische aard zoals bepaald in de "Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan". Je moet deze gids dus blijven volgen. 

Wat met sneltesten in mijn bedrijf?

Zelftesten zijn beschikbaar via de apotheker zijn. Daarmee kan je als burger zelf aan de slag. Check dit instructiefilmpje.

Info over de verschillende soorten testen vind je hier. Daar wordt ook nog eens uitgelegd wat kan en wat niet binnen een arbeidsrelatie.

Vraag jouw sneltesten aan!

Jezelf testen? Zo moet het.

Wil je je als ondernemer laten testen op COVID-19? Dan kan je een zelfstest aankopen bij je apotheek. Die zelftest is wel enkel voor persoonlijk gebruik. Als je werknemers zou willen laten testen, dan moet dat gebeuren middels een aanvraag aan de externe dienst. Maar hoe doe je dat nu, zo'n zelftest afnemen? Sciensano publiceerde op haar website richtlijnen voor de correctie afname van een zelftest. Of check dit instructiefilmpje.

  • Neem de strip uit de verpakking en plaats ze op een propere vlakke ondergrond. Eenmaal uit de verpakking heb je 30 minuten de tijd om de test af te ronden.
  • Maak de capsule met de vloeistof klaar. Raadpleeg hiervoor de bijsluiter van de test.
  • Maak je neus proper en was of ontsmet je handen.
  • Neem de verpakking met de wisser en open het voorzichtig.
  • Ga met de zachte kant van de wisser 2 tot 4 cm in je neus. Dit kan onaangenaam voelen.
  • Doe de wisser met zijn zachte kant in de capsule en draai 15 seconden in de vloeistof. Laat de wisser 1 tot 2 minuten in de vloeistof.
  • Knijp de onderkant van de capsule tegen de wisser, haal de wisser uit de capsule en gooi de wisser in de vuilnisbak.
  • Duw het klepje van de capsule dicht.
  • Draai de capsule om en laat de vloeistof op de teststrip vallen. Lees de bijsluiter van je teststrip om te weten hoeveel druppels je op de strip moet laten vallen.
  • Wacht 15 tot 30 minuten om je resultaat af te lezen. Raadpleeg je bijsluiter voor de exacte wachttijd.

Meer info over zelftesten vind je op de website van Sciensano.

Vragen?

Mag je jouw medewerkers zelf testen? Wat met hun afwezigheid tijdens hun vaccinatie? Hoe vraag je zelftesten aan? Voor alle hulp bij personeelsbeleid in coronatijden, kan je terecht bij ons sociaal secretariaat Liantis. Zij helpen jou beslist verder met ál jouw bezorgdheden!

Ga naar Liantis