Andere

GTB-Vlaanderen

GTB – het Gespecialiseerd Team Bemiddeling – helpt mensen met een beperking of gezondheidsprobleem om geschikt werk te vinden en te houden. Daarnaast ondersteunen we ook ondernemers bij de aanwerving en (re)integratie van geschikte medewerkers.

Selectionbuddy

Ons platform ondersteunt KMO's in personeelsselectie. Elke kleine KMO met weinig ervaring in selectie kan het platform gebruiken om het selectieproces op een overzichtelijke en wetenschappelijk onderbouwde manier te doorlopen.

Nxt-pro

Korte maattrajecten voor bedrijven: in open aanbod of in-company formules waarbij de focus op praktijkgerichtheid ligt. We werken samen met verschillende sectorfondsen en houden onze opleidingen up to date en aangepast aan noden van onze klanten.

InBrussel vzw.

De jobhunters van InBrussel vzw zoeken de ideale match via hun persoonlijk contact met werkgevers en werkzoekenden. Bovendien is het een kosteloze service op maat van jouw organisatie. Telefonisch of via een bedrijfsbezoek.

Mentor2Work

Mentor2Work is een tewerkstellingsproject van het Minderhedenforum. Het doel is werkzoekenden met een migratieachtergrond te versterken in de zoektocht naar werk, via mentoring. We koppelen professionals met werkzoekenden.

Vokans vzw - hoofdbestuur

Innovatie, flexibiliteit, klant- en marktgericht werken zijn onze pijlers! Onze job: maatwerk bij rekruteren, coachen, trainen en motiveren van personeel. Ons doel: werkbaar werk! We zijn lokaal ingebed, deels gesubsidieerd, dus financieel interessant!

Vokans vzw Brussel

Innovatie, flexibiliteit, klant- en marktgericht werken zijn onze pijlers! Onze job: maatwerk bij rekruteren, coachen, trainen en motiveren van personeel. Ons doel: werkbaar werk! We zijn lokaal ingebed, deels gesubsidieerd, dus financieel interessant!

Vokans vzw Vlaams-Brabant

Innovatie, flexibiliteit, klant- en marktgericht werken zijn onze pijlers! Onze job: maatwerk bij rekruteren, coachen, trainen en motiveren van personeel. Ons doel: werkbaar werk! We zijn lokaal ingebed, deels gesubsidieerd, dus financieel interessant!

Vokans vzw Antwerpen

Innovatie, flexibiliteit, klant- en marktgericht werken zijn onze pijlers! Onze job: maatwerk bij rekruteren, coachen, trainen en motiveren van personeel. Ons doel: werkbaar werk! We zijn lokaal ingebed, deels gesubsidieerd, dus financieel interessant!

Vokans vzw West-Vlaanderen

Innovatie, flexibiliteit, klant- en marktgericht werken zijn onze pijlers! Onze job: maatwerk bij rekruteren, coachen, trainen en motiveren van personeel. Ons doel: werkbaar werk! We zijn lokaal ingebed, deels gesubsidieerd, dus financieel interessant!

Pagina's