Anderstaligen

emino

Elk talent verdient een plek op de arbeidsmarkt. Emino zet zich in om ongewoon talent duurzaam en volwaardig aan het werk te helpen en te houden. Daarom informeert, adviseert en ondersteunt emino werkzoekenden, werknemers en bedrijven.

Steunpunt Tewerkstelling

STW verzorgt reeds 30 jaar opleidingen lassen en elektriciteit aan (anderstalige) cursisten. Vanuit deze expertise hebben wij een aantal diensten ontwikkeld, die we zoveel mogelijk afstemmen op maat van uw bedrijf.

Economisch Huis Oostende

Het Economisch Huis Oostende maakt de match tussen geschikte kandidaten en jouw als ondernemer, via zijn verschillende tewerkstellingsprojecten.

Mentor2Work

Mentor2Work is een tewerkstellingsproject van het Minderhedenforum. Het doel is werkzoekenden met een migratieachtergrond te versterken in de zoektocht naar werk, via mentoring. We koppelen professionals met werkzoekenden.

De Poort vzw

De missie van De Poort vzw is de kansen van kansarmen op een gezonde, menswaardige woongelegenheid te vergroten. De Poort vzw is ook erkend als bureau voor kosteloze arbeidsbemiddeling.

Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) West-Vlaanderen

Het team integratie van het AgII biedt procesbegeleiding, training en coaching aan bedrijven die diversiteit in praktijk willen brengen. Zoals samenwerken in diversiteit, duidelijke taal, opzetten van een diversiteitsbeleid en taalbeleid, verblijfsrecht,

Vluchtelingenwerk Vlaanderen

De vrijwillige jobcoaches van Vluchtelingenwerk zijn brugfiguren tussen werkzoekende vluchtelingen en werkgevers. Ze zijn een aanspreekpunt voor alle vragen tijdens en na de aanwerving, en zijn vertrouwd met de vormen van werkplekleren.

vzw effect

Ben je op zoek naar een nieuwe medewerker. Pols eens bij ons. Vzw effect heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van mensen naar een duurzame loopbaan in het NEC. Er werken bij ons klusjesmannen, kinderverzorgster, adm. krachten, buurtsporters,...

Levanto vzw

​Levanto is een sociale onderneming die langdurig werkzoekenden activeert door opleiding, werkervaring en coaching op de werkvloer. Met onze Expeditie werk tonen sollicitanten via een uniek rekruteringsspel op de werkvloer hun talenten aan de werkgever.

Pagina's