Anderstaligen

Atlas, integratie en inburgering vzw

Het team interculturaliseren van atlas biedt procesbegeleiding, training en coaching aan bedrijven die diversiteit in praktijk willen brengen. Zoals omgaan met diversiteit, conflicthantering, verbindende communicatie, omgaan met racisme en discriminatie,

Kiem

Kiem is de autoriteit voor het opleiden van vrachtwagen -, taxi- en buschauffeurs uit kansengroepen. Mensen die geknipt zijn voor de job maar net dat extra duwtje in de rug nodig hebben voor het behalen van hun rijbewijs of taxibrevet.

OCMW Balen - Dienstencentrum tewerkstelling den travoo

Dienstencentrum tewerkstelling den travoo is de activeringsdienst van OCMW Balen. Wij werken samen met werkgevers en voorzien in stages op de werkvloer. We bekijken samen welke tewerkstellingsmaatregel een meerwaarde kan zijn voor je bedrijf.

Manus vzw

Manus helpt bij schoonmaak, groenonderhoud, renovatie en manueel werk. Onze mensen werken hard en precies, zijn degelijk opgeleid en worden goed omkaderd. Veiligheid en klantvriendelijkheid dragen wij hoog in het vaandel.

De Lift vzw

De Lift bundelt de krachten van Steunpunt Tewerkstelling en Werkvormm, om opleidingen lassen, hulpelektricien en keukenmedewerker aan te bieden. Dit in nauwe samenwerking met VDAB en het bedrijfsleven.

I-Diverso

Zonder enige verplichting én gratis zorgen wij voor één of meerdere kandidaten. Dankzij de intensieve voorafgaande begeleiding kennen wij onze mensen én kunnen wij hun competenties goed inschatten en zorgen we voor goede integratie op uw werkvloer.

OCMW Menen

Heeft uw onderneming oog voor sociale doelstellingen, naast het economische? Dan vertellen wij u graag wat meer over een art.60§7-tewerkstelling, een Activa-maatregel of een beroepsverkennende stage. Neem gerust contact op!

Alternatief

Alternatief helpt mensen een job te vinden die past bij hun talenten. We hebben een aanbod voor werknemers, werkzoekenden en bedrijven. Ons aanbod ontwikkelt zich voortdurend om in te spelen op nieuwe uitdagingen binnen de arbeidscontext.

regionaal overleg trajectbegeleiders

Het regionaal overleg kom maandelijks samen met de trajectbegeleiders van de OCMW's uit de regio zuid west vlaanderen. We zetten gezamenlijk in op activering en kunnen een ruim aanbod aan gemotiveerde werkkrachten aanbieden.

Stebo

Wij ondersteunen werkgevers bij de uitvoering van een proactief HR beleid met als doel duurzame loopbanen te bekomen. Wij proberen steeds vraaggericht te werken en putten uit onze expertise als job/taalcoach, loopbaancoach, werving&selectie (stage),...

Pagina's