20 jun 2019
Edegem / Actuasessie

UNIZO Sectie-Zuid: Het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen: een evolutie of revolutie?

Op 1 mei is het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verengingen (“WVV”) in werking getreden. De voorbije maanden is over het WVV veel gezegd en geschreven, en dit niet alleen in de gespecialiseerde vakliteratuur. Tijdens het ontbijtseminarie zal de spreker ingaan op de belangrijkste wijzigingen die relevant zijn voor de ondernemer die in een vennootschap werkt.

- Welke vennootschapsvormen blijven en welke verdwijnen?
- Wat moet ik denken van een besloten vennootschap (“BV”) zonder kapitaal? Heb ik hierdoor vrij spel bij bijv. de uitkering van de winst? Of heb ik hierdoor als oprichter of bestuurder een grotere verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid?
- Kan een naamloze vennootschap door één aandeelhouder worden opgericht en/of bestuurd? Kan een bestuurder van een naamloze vennootschap in de toekomst zijn positie betonneren? Kan een raad van bestuur worden benoemd die uit mezelf bestaat en vennootschap met mijn persoon verbonden zijn en waarvan ik de vaste vertegenwoordiger ben?
- Kan ik verschillende categorieën van effecten uitgeven of verschillende soorten van aandelen creëren? Kunnen aan een bepaalde soort van aandelen meer stemmen worden toegekend of een recht op een groter winstaandeel?
- Hoe kunnen conflicten in een vennootschap worden opgelost?
- Moet ik nu iets ondernemen? Wanneer wordt de nieuwe wetgeving van toepassing op mijn vennootschap? Binnen welke termijn moet ik mijn statuten aanpassen? Heeft de nieuwe wetgeving ook gevolgen voor mijn aandeelhoudersovereenkomst?

Alles wat je moet weten over de gewijzigde wetgeving, in heldere taal uitgelegd. Spreker/deskundige is meester Bart Goossens van GSJ advocaten.

Ontvangst om 8u00 met koffie en een gebakje. De sessie vangt aan om 8u30 en eindigt omstreeks 10u00.

Ja, ik schrijf me in! Hierbij mijn contactgegevens.

Contactgegevens

bv. 0123.456.789
Volgorde
bv. 011404354
EUR
Volgorde
De gegevens die u invult heeft UNIZO nodig om de overeenkomst te kunnen uitvoeren. Vanuit het gerechtvaardigd belang om te ondernemen worden deze gegevens ook doorgegeven aan onze commerciële partners en gebruikt voor automatische verwerkingen (o.a.) profilering om u gerichte informatie en aanbiedingen te kunnen toesturen. Alle details over deze verwerking en uw rechten vindt u in ons privacybeleid.
Algemene voorwaarden | Privacybeleid
1 x Niet-leden: 20,00 €
Totaal: 20,00 EUR