26 sep 2019
Westerlo / Actuasessie

UNIZO Westerlo: Wetgeving Vennootschappen en Verenigingen / lokaal netwerkevent

Vele jaren van voorbereidend werk heeft ons een nieuw (economisch) wetboek gebracht …. Het (nieuwe) Wetboek Vennootschappen en Verenigingen. (° 01 05 2019)

Het vorig wetboek werd immers als verouderd aanzien met niet voldoende evenwichten. Met het nieuwe wetboek heeft men geprobeerd om een doorgedreven vereenvoudiging door te voeren, verder is er sprake van een verregaande flexibilisering en een aanpassing aan de Europese evolutie. Bovendien zijn ook de verenigingen, de vzw’s geïntegreerd in het nieuwe wetboek.

Toch maar ver van mijn bed? Hoegenaamd niet!
• Nu een éénmanszaak, maar is de (éénpersoons-)vennootschap niet beter? Mogelijk wil je enige fiscale / juridische optimalisatie doorvoeren en is de vennootschap daarvoor interessant.
• Je denkt aan opvolging, wat kan dan in de vennootschap, een BVBA bestaat evenwel niet meer … een BV ?
• Jouw klant / leverancier is een vennootschap, welke gevolgen kan dat voor jou hebben ?
• Elke dag loopt de ondernemer gevaar, zijn de aansprakelijkheden voldoende afgeschermd ?
• Je bent bovendien mogelijks ook lid van een vereniging, …. ook een vereniging (vzw) kan nu failliet verklaard worden!
• …. het nieuwe WVV biedt nieuwe mogelijkheden…. maar er zijn ook vele nieuwe verplichtingen / valkuilen

Kortom, deze nieuwe wet is echt van belang voor ELKE ondernemer, éénmanszaak of vennootschap.
Met de correcte informatie kan je de beste beslissing nemen. Sommige wijzigingen gaan reeds in per 01 01 2020!

Wij hebben gezorgd voor 2 sprekers :
Mr. Lien Van Cauwenbergh, notaris te Westerlo
Mr. Marc Verlinden, notaris te Tongerlo

Op een duidelijke, korte, bevattelijke en neutrale manier zullen zij jou toch deskundig verder informeren.
Het is vooral niet de bedoeling dat er fiscale en juridische constructies worden voorgesteld …. het is wel de bedoeling dat je een voldoende basis krijgt van reflectie die een aanzet kan zijn tot meer opvolging.

Elke westelse ondernemer (en zijn/haar partner) is welkom op dit event, inkom is gratis.

Afsluiten doen we natuurlijk met een gezellige babbel en hapje/drankje.

…. kan je jouw aanwezigheid, met het aantal personen, voor 23 09 2019 bevestigen aan: info@unizo-westerlo.be ?

Tot dan!