27 okt 2020
Edegem (Antwerpen) / Cursus / KMO

Workshop: Financieel Management voor de kmo-ondernemer

Beter financieel inzicht voor een blakend gezond bedrijf

Ondernemen draait om centen, dat begrijpt elke ondernemer. Maar snap je werkelijk de volle impact van jouw balans, resultatenrekening, cashflow enz. op jouw kmo? In deze workshop zijn we niet te beroerd om ook de meest elementaire financiële basisbegrippen op te frissen. In één beweging verstevigen we jouw positie als gesprekspartner inzake financiële kwesties en krijg je tips mee om wanbetalers te vermijden. Kortom, deze workshop is elke cent waard.

Voor wie?

Voor zelfstandige ondernemers en kmo-managers die hun financieel inzicht in de eigen bedrijfsvoering willen ver-sterken. Voor ondernemers die sterker in hun schoenen willen staan in gesprekken met hun boekhouder/accountant. Voor kmo- ondernemers die hun boekhouder/ accountant eindelijk willen begrijpen, en zelfs kritische vragen willen kunnen stellen.Voor zelfstandige ondernemers en kmo-managers die hun financieel inzicht in de eigen bedrijfsvoering willen versterken. Voor ondernemers die sterker in hun schoenen willen staan in gesprekken met hun boekhouder/accountant. Voor kmo-ondernemers die hun boekhouder/accountant eindelijk willen begrijpen, en zelfs kritische vragen willen kunnen stellen.

Voor zelfstandige ondernemers en kmo-managers die hun financieel inzicht in de eigen bedrijfsvoering willen ver-sterken. Voor ondernemers die sterker in hun schoenen willen staan in gesprekken met hun boekhouder/accountant. Voor kmo- ondernemers die hun boekhouder/ accountant eindelijk willen begrijpen, en zelfs kritische vragen willen kunnen stellen.

De docent

Geert Van Rysseghem is accountant, bedrijfsrevisor en vennoot-zaakvoerder van D&V bedrijfsadviseurs. Hij weet als geen ander 'droge' theorie om te zetten in verstaanbare taal.

Programma

Yves Roelens versterkt ondernemers, verkoopleiders en accountmanagers in de verkoop. Hij helpt hen vlotter klanten maken en rendabel(er) verkopen. Zo kun-nen ze sneller groeien in hun business met een grotere voldoening. Kenmerkend aan de opleidingen van Roelens is het leren om direct beter te presteren – een aanpak die deelnemers effectief beweegt van 'weten' naar succesvol 'doen'. De verkoopseminars van Yves Roelens worden druk bezocht in Vlaanderen. Vorig jaar namen meer dan 3.000 enthousiaste zakenmensen deel aan zijn sales events. Neem zelf de proef op de som en beleef een actiegerichte trainingscyclus waaruit je blijvend rendement haalt!Programma

 • 12u30: Welkom met broodjes
 • 13u00: Start sessie
 • 15u30+/-: Koffiebreak
 • 18u: Einde sessie

Sessies

Sessie 1 - Basics vennootschapsrecht, fiscaliteit en dubbel boekhouden
 • Inleiding ondernemingsvormen na het nieuwe WVV (Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen)

 • BTW en fiscaliteit na hervorming vennootschapsbelasting

 • Werking dubbel boekhouden

27/10/2020 - 13:00 - 18:00
Sessie 2 - Mijn balans en resultatenrekening
 • Balanslezen

 • Interpretatie en analyse van de jaarrekening

 • Bespreking voornaamste ratio’s : liquiditeit, rentabiliteit en solvabiliteit

 • Berekening en interpretatie ratio’s voor eigen vennootschap : toepassing in excel

 • Toepassing van ratioanalyse/interpretatie jaarrekening via leverancier bedrijfsinformatie

10/11/2020 - 13:00 - 18:00
Sessie 3 - Mijn kasstroomtabel
 • Vermogensstroomanalyse

 • Het verschil tussen winst- en cashflow-concept

 • Soorten cashflow

 • Interpretatie van een kasstroomtabel

 • Opstellen van een kasstroomtabel voor eigen vennootschap : toepassing in Excel

24/11/2020 - 13:00 - 18:00
Sessie 4 - Mijn financieel plan
 • De verschillende onderdelen van een financieel plan

 • Vereisten waaraan een financieel plan (bij oprichting) moet voldoen na het nieuwe WVV

 • Inzichten verwerven in de soorten kosten: vast, variabel, direct, indirect

 • Overzicht van financieringsmogelijkheden

 • Opmaak van gebudgetteerde balans, resultatenrekening en kasstroomtabel

 • Opstellen van een financieel plan voor eigen organisatie : toepassing in excel

08/12/2020 - 13:00 - 18:00

Deze sessie vind je ook in: 

RodeBol Events, Gent
4 sessies
Do 06/05 -
20/05 - 03/06 - 17/06