De Fast Growth Club: een exclusief groeitraject voor een sterke organisatiecultuur in jouw kmo

Publireportage

“In The Fast Growth Club leerde ik mijn team aan boord te houden en mee te laten groeien met Climatrix”

Een gemotiveerd team bepaalt het succes van een onderneming. Dat beseft Kim Vaessen van Climatrix maar al te goed. “Er is een enorme krapte op de arbeidsmarkt. Je wilt dus niet dat goede medewerkers vertrekken omdat ze zich niet gelukkig voelen.” Maar hoe zorg je voor een happy workplace? Om ondernemers daarbij te helpen riep UNIZO The Fast Growth Club in het leven waarbij alles draait rond bedrijfscultuur.

“We plaatsen verwarmings- en koelingssystemen zoals klimaatplafonds, klimaatwanden en vloerverwarming”, vertelt Kim. “De laatste vijf jaar maakte Climatrix een enorme groei door. Daarom is het zo belangrijk dat we ons huidige team aan boord houden. En het de kans krijgt om mee te groeien. Daarnaast willen we nieuwe medewerkers aantrekken die passen in onze bedrijfscultuur. Maar dan moeten we wel eerst bepalen hoe die cultuur eruitziet en hoe we dat in praktijk brengen.”

Inspraak medewerkers

Voor Kim komt haar deelname aan The Fast Growth Club op het juiste moment. “Ik werk al jaren aan onze bedrijfscultuur. Daarbij ga ik vaak op mijn gevoel af. Toch vroeg ik me af of ik wel goed bezig was.”

“Het mooie aan dit traject is dat je het niet alleen doet. Je zit in een team van ondernemers. Bovendien is alles ook wetenschappelijk onderbouwd. Zo krijg je een mooie samensmelting van wetenschappelijk feiten en onderzoeken met onze ervaringen op de werkvloer”, zegt Kim.

Hoe verloopt het traject? “Het start bij onze medewerkers. Zij krijgen een enquête over de bedrijfscultuur. Zo weten wij meteen hoe onze mensen deze ervaren en hoe ze zich voelen. Alle ondernemers vullen ook een persoonlijkheidstest in. Waardoor we meer inzicht krijgen in onszelf als mens en als ondernemer.”

Aanvullende persoonlijkheden

“Er volgde een weekend waarbij we in groepjes werden verdeeld aan de hand van onze persoonlijkheden. Diverse types bij elkaar, zodat we elkaar goed aanvullen. We kregen verschillende opdrachten voorgeschoteld zoals de Innovation Game. Ik kan je verzekeren: dat zorgde voor leuke en vooral interessante discussies.”

“Er komen zeker verrassende dingen uit de bus. Zo bleken onze missie, visie en doelstelling niet duidelijk genoeg. Dus ook niet voor onze Climatrix-medewerkers. Vreemd, want voor mij waren ze zo klaar als een klontje”, lacht Kim. “Daarmee moest ik dus al aan de slag.”

Actie ondernemen en bespreken

“Tijdens een volgende sessie lag de nadruk op de bedrijfscultuur. Hoe kun je die verbeteren? Welke acties hebben we al ondernomen? En wat is het resultaat? Hoe pakken andere ondernemers het aan? Dat is eigenlijk de rode draad doorheen het traject: ondernemers die elkaar uitdagen en naar een hoger niveau tillen. Uiteraard onder begeleiding van een expert. Nadat duidelijk was geworden wat onze werkpunten waren, maakten we ieder een plan van aanpak.”

“Bij Climatrix ligt de nadruk op de interne communicatie”, vervolgt Kim. “Met oog voor psychologische veiligheid en welzijn op het werk. Het doel? Mijn team houden én verbeteren. Ik wil een veilige omgeving creëren waarbinnen iedereen kan groeien zonder druk. Dat is een moeilijke balans, dat geef ik toe. En vooral bij nieuwe medewerkers merk je pas na een tijdje hoe ze reageren op stress of feedback.”

Uit de boot vallen

“Het traject is nog niet volledig afgerond. Er komen nog enkele meetings waarbij we onder andere dieper ingaan op de verschillende factoren die een bedrijfscultuur beïnvloeden. Er volgt ook nog een nieuwe enquête voor onze medewerkers. Dan pas zullen we zien of onze inspanningen vruchten afwerpen.”

“Dit traject is tot hiertoe heel leerrijk geweest. Als ondernemer ben je vaak alleen bezig met de groei van je onderneming: strategieën uitwerken om je marktaandeel te vergroten, hoge klanttevredenheid nastreven, je financiële middelen beheren … Maar zonder je team zijn je doelen onbereikbaar.”

Kim verduidelijkt met een vergelijking. “Stel, je staat aan het roer van een speedboot en je geeft volle gas. En dan kijk je om, en zit er niemand meer op je boot. Iedereen is uit de boot gevallen. Je moet ervoor zorgen dat je passagiers stevig vastzitten en dat ze weten welke richting je uitgaat, zodat ze kunnen volgen. Hoe je dat doet? Dat leer in The Fast Growth Club”, glimlacht Kim.

Zit jouw onderneming ook in volle groei? Vang de groeipijnen op door je team aan boord te houden. Check snel hoe The Fast Growth Club jou daarbij helpt. Info en inschrijven: www.unizo.be/antwerpen/activiteiten/fast-growth-club_26-04-2022