De milieuvergunning gaat digitaal.

Digitalisering start bij het indienen, dus bij jou.

De provincie Antwerpen zet in op snel, efficiënt en digitaal afleveren van vergunningen gericht op innovatief en duurzaam ondernemen. Vanaf nu kan je alle bijlagen bij een dossier digitaal bezorgen. De provincie Antwerpen streeft ernaar om zoveel mogelijk papier te besparen. Dit levert niet alleen een winst op voor het milieu maar betekent ook efficiëntiewinst. De digitalisering verloopt stap voor stap. “Wat digitaal is blijft digitaal, ook bij het indienen van een dossier” is een belangrijk principe dat we hanteren.

Ze hebben daarom de processen en werking aangepast zodat het vanaf nu  mogelijk is om informatie en dossierstukken digitaal te bezorgen. Alle bijlagen bij milieuvergunningsaanvragen, verzoeken wijziging voorwaarden en mededelingen kleine verandering kunnen in onze provincie voortaan digitaal worden aangereikt. De provincie Antwerpen vraagt om van deze mogelijkheid gebruik te maken en papier om te buigen naar digitale documenten.

Aangezien dossiers vaak lijvig zijn, betekenen digitale bijlagen goed nieuws voor wie een vergunning aanvraagt. De provincie Antwerpen hoopt dan ook dat exploitanten en studiebureaus dit principe mee ondersteunen door informatie digitaal aan te reiken.

Digitaal kan, maar niet op eender welke manier. Met het dossier gaan vele partijen (gemeenten, adviesinstanties, provincie) aan de slag. Een dossier moet voor hen ook digitaal vlot raadpleegbaar zijn. Voor een vlotte en efficiënte vergunningverlening zijn dan ook afspraken over formaten, wijze van aanleveren, … nodig. De praktische wegwijzer op de website is aangepast en biedt een leidraad hoe je digitaal aan de slag kan.
 
Van plan om een dossier in te dienen? Doe het maximaal digitaal. Tien vuistregels op de website van provincie Antwerpen onder praktische wegwijzer helpen je op weg bij het indienen van een dossier.