Duiding bij stopzetten GECORO-mandaat Yves Heylen

De beslissing om het mandaat van Yves Heylen stop te zetten is niet lichtzinnig genomen en heeft een voorgeschiedenis die al langer loopt dan het interview dat Yves Heylen afgelopen zondag gaf in De 7de Dag op de VRT.

  • Yves Heylen heeft over zijn deelname aan een televisieprogramma van de nationale zender niet vooraf overlegd met UNIZO Provincie Antwerpen, terwijl hij toch namens onze organisatie in de GECORO zetelde. Doordat zijn mandaat in de GECORO een UNIZO-mandaat is, spreekt hij in de pers de facto namens UNIZO. Het is zijn manier van handelen en niet het concrete onderwerp waarover hij het in de uitzending had, die ten grondslag ligt aan het stopzetten van het mandaat. Yves Heylen vertolkt op televisie een persoonlijk standpunt terwijl hij duidelijk gelinkt is met UNIZO als organisatie. UNIZO wil ten allen tijde de objectieve verdediging van ondernemersbelangen waarborgen.
     
  • Het spreekt voor zich dat UNIZO geen probleem heeft met een kritische stem in het debat. Die zullen we op de voorziene plaatsen, in dit geval de GECORO, blijven gebruiken. De continuïteit van onze adviserende stem kwam echter in het gedrang door de zeer frequente afwezigheid van Yves Heylen op de zittingen van de GECORO. Het voorbije jaar is hij slechts 2 maal aanwezig geweest. UNIZO stelt alles in het werk om de continuïteit van zijn adviserende rol te waarborgen.  
     
  • Aangezien Yves Heylen reeds eerder deze maand niet overlegde standpunten innam in de pers, werd hij al langer uitgenodigd voor een constructieve dialoog. Dit geplande overleg ging gisteren, 27/11, door maar Yves Heylen stelde zich zelf niet constructief op door aan de vooravond van dit gesprek ten tweede male op eigen initiatief en zonder overleg een televisie-interview te geven. Op basis van deze en de voorgaande elementen kan hij de belangen van de ondernemers en onze organisatie niet langer verdedigen en werd besloten een einde te stellen aan zijn mandaat bij de GECORO van de Stad Antwerpen.
Thema: Actueel