Een luisterend oor voor ondernemers: het Antwerps Relancetraject

Behoefte wordt nog te veel onderkend 

Een luisterend oor voor ondernemers  

Het coronavirus schudt niet alleen een bedrijf, maar ook zijn zaakvoerder dooreen. Hoe omgaan met personeel als de inkomsten wegvallen? Wanneer je spaargeld aanspreken? Hoe zorg je ervoor dat klanten blijven komen en hoe trek je er nieuwe aan? En ook: aan wie kan ik mijn verhaal eens doen? 

TEKST Stéphane Vandenbroeck 

Om het ondernemerschap te beschermen zijn financiële maatregelen vaak de eerste reflex. Zorgen dat er overbruggingskredieten zijn, regelingen treffen omtrent handelshuur, vrijstelling van belastingen… Ondernemers moesten hun weg vinden in al die verschillende maatregelen. Voor heel wat van die maatregelen moest ook een verlening gevraagd worden of kwam er een andere maatregel in de plaats.  

“Ondernemen is geen evidentie geweest in 2020. Sterker nog, het was in veel gevallen niet eens een optie. De economie heeft een flinke optater gekregen, omdat die in de kern is geraakt: de motor van de economie, onze ondernemingen, werden stilgelegd, met alle gevolgen van dien voor het bedrijf, de ondernemer en het personeel” getuigt Carl van Dyck, directeur van UNIZO Provincie Antwerpen.  

Behoefte aan een klankbord 

Wat niet uit het oog mag verloren worden, is dat die ondernemer als persoon ook aandacht verdient. De economie draait namelijk niet op ondernemingen, maar op mensen.  

De Raad van Bestuur van UNIZO Provincie Antwerpen vond dat hier voldoende aandacht voor moest zijn: “Als onderneemster weet ik uit eigen ervaring hoe belangrijk een klankbord is. Maar het ligt niet voor de hand om je bekommernissen met je collega-ondernemers te delen. UNIZO Provincie Antwerpen leek ons hier perfect voor geplaatst gezien de jarenlange ervaring van de UNIZO-adviseurs,” aldus Katrien Bossaerts, bestuurde van UNIZO Provincie Antwerpen en zaakvoerder van Dritto te Duffel.  

Drempelvrees 

Uit de vele korte corona recovery-trajecten (direct en concreet advies aan ondernemers getroffen door de crisis, red.) die we in de periode maart tot mei uitvoerden, bleek al hoe groot de nood was aan aandacht voor en begeleiding van de ondernemer. In de eerste periode van de lockdown, waren de vragen vaak van praktische aard, over steunmaatregelen, overbruggingen, hoe regelen we dit en dat… Maar steeds meer steden en gemeenten signaleerden dat er ondernemers kwamen aankloppen, eerst met kleine vragen voor advies, maar gaandeweg gepaard met de nood om hun verhaal te kunnen doen.  

“Lokale besturen die op zoek zijn naar creatieve manieren om hun handelaars te ondersteunen, kunnen daarvoor bij de provincie Antwerpen terecht,” stelt Ludwig Caluwé, gedeputeerde voor Economie. “Met extra campagnes op de regionale tv-zenders ATV en RTV en via de sociale media hebben we onze inwoners aangespoord om in deze moeilijke periode zoveel mogelijk lokaal te winkelen. Samen met onder meer UNIZO hebben we ook de website www.ikkooplokaalindeprovincieantwerpen.be in het leven geroepen. Ondernemers, lokale besturen en consumenten vinden daar nuttige informatie en handige tips.” 

Wie het nieuws wat heeft gevolgd, merkt dat die nood er overal was. Van studenten tot medewerkers die thuis zaten, en koppels die plots wekenlang alleen elkaar zagen. Voor ondernemers is dit niet anders. Vaak zijn er drempels om contact te zoeken. “Niet klagen maar dragen” lijkt wel de lijfspreuk van vele ondernemers. Niet alle ondernemers die een luisterend oor nodig hebben, zitten in slechte papieren, dus gespecialiseerde dienstverlening, zoals Dyzo, is niet steeds het antwoord. Wat dan wel?  

Antwoorden en oplossingen 

In overleg met de Provincie Antwerpen kwamen we tot een gratis ondersteuning voor ondernemers: Het Antwerps Relancetraject. Tot september 2021 biedt UNIZO Provincie Antwerpen een luisterend oor aan een grote groep ondernemers. Dit is een kans om je verhaal kwijt te kunnen, en vooral om de nodige steun te krijgen in het uitwerken van antwoorden en oplossingen in deze vreemde tijden. Een blik op de cijfers, het in kaart brengen van kansen, maar ook het grijpen van deze kansen staan hierbij centraal.  

Heel wat lokale besturen waarmee intensief contact is geweest hebben zelf eveneens dit soort initiatieven genomen. Zowel de stad Mechelen als de gemeente Rumst hebben voor hun ondernemers al initiatieven genomen en ook in Turnhout wordt hieraan gewerkt. Voor meer informatie hierover neem je best contact op met de Dienst Lokale Economie van desbetreffende gemeente.  

Welzijn is essentieel 

Het Antwerps Relancetraject is ook bekend gemaakt via de lokale besturen van onze provincie. Dit, om zoveel mogelijk ondernemers die hier nood aan hebben, via zoveel mogelijk kanalen te bereiken.  

“Het welzijn van de ondernemer wordt nog te veel onderkend, terwijl dit juist essentieel is voor het welslagen van een onderneming en, bij uitbreiding, onze wankele economie. Het is tijd om actie te ondernemen”, besluit Katrien Bossaert.  

Heb je nood aan een luisterend oor? Contacteer ons dan via MCAntwerpen@unizo.be of neem contact op met Stéphane Vanden Broeck op één van de volgende manieren: 03/213 92 61 of stephane.vandenbroeck@unizo.be