Erkenning steunzone Turnhout in rechte lijn

Een belangrijke stap in de erkenning van Turnhout als steunzone werd op 25 februari genomen door de Kamercommissie Financiën. Zij keurde het wetsontwerp voor de erkenning van de zogenaamde steunzones (of ontwrichte zones) goed. Het wetsontwerp vervolgt nu haar traject naar het federaal parlement.

Eerder dit jaar vroeg Flor Joosen, voorzitter UNIZO Turnhout, aan Geert Bourgeois voor maatregelen om de Kempen meer te ondersteunen, o.a. na de (aangekondigde) sluiting van Heinz en McCain.

De steunmaatregel komt neer op een aanvullende investeringssteun voor KMO’s of grote ondernemingen die gedurende 2 jaar een 25% vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voorziet voor de creatie van extra tewerkstelling als gevolg van de gedane investering. Bedrijven die investeren in de voornoemde regio’s, krijgen dus korting op hun patronale lasten. Deze federale steunmaatregel zal gekoppeld zijn aan investeringssteun vanuit het Vlaamse Gewest.

Positief aan de maatregel is volgens UNIZO dat onze KMO's geen jaren moeten wachten op een tussenkomst van de overheid, maar elke maand extra kapitaal in hun bedrijf kunnen houden omdat ze 25% van de bedrijfsvoorheffing niet meer hoeven door te storten. Deze extra liquide middelen komen onze bedrijven goed van pas, om hun liquiditeitspositie te verstevigen en/of hun groei te financieren.

UNIZO pleit voor een vlotte afhandeling van de verdere procedure zodat onze KMO's snel van deze maatregel kunnen genieten. Belangrijk hierbij is ook dat de aanvraag door de KMO's snel en eenvoudig kan gebeuren, via een beperkte administratieve procedure en zij maximaal ondersteund kunnen worden door hun sociaal secretariaat.