Herentals zet in op aantrekkingskracht van handelskern

De stad Herentals heeft een plan klaar om de aantrekkingskracht van de handelskern te bevorderen. Dat zet in op beleving, een consequent vergunningenbeleid en samenwerking.

Net zoals andere steden kampt het centrum van Herentals met het probleem van de winkelleegstand. Onder begeleiding van Ben Op de Beeck, detailhandelscoach van de provincie Antwerpen en in nauw overleg met de stad, is een strategisch commercieel plan uitgewerkt.

Om Herentals op de kaart te zetten als regionale winkelstad zal de stad een ruimtelijk-economisch beleid voeren met de focus op een handelskernversterking in combinatie met een gecontroleerde ontwikkeling in de periferie. Het gebied rond de Grote Markt wordt beschouwd als een compact kernwinkelgebied. De ontwikkelingsmogelijkheden voor detailhandel buiten de kern worden beperkt tot de zones Laagland en Aarschotseweg en voor handel die niet in het centrum past. Voor de deelgemeenten Noorderwijk en Morkhoven wil de stad met alle betrokkenen onderzoeken hoe daar in de toekomst voldoende dagelijks aanbod wordt gerealiseerd.

200 handelszaken
Specifiek voor de handelskern is er een actieplan uitgewerkt met de focus op identiteit, online winkelen, beeldkwaliteit, events en veel overleg: met bijna 200 zaken tussen de twee poorten op minder dan 500 meter van elkaar moet dit the place to be worden, ook voor jongeren. Slimme investeringen in de publieke ruimte zullen de aantrekkingskracht verhogen met een goed evenwicht tussen bereikbaarheid en toegankelijkheid. De stad stelt hiervoor een nieuwe expert lokale economie aan.

Vrijdagavond 20 mei stellen de initiatiefnemers in cc ’t Schaliken het strategisch commercieel actieplan voor aan alle geïnteresseerde ondernemers. (made in Kempen 12/05/2016)