Lage-emissiezones: waar mag ik nog rijden?

Na verschillende Nederlandse steden zal in 2016 ook Antwerpen een lage-emissiezone invoeren. Wie mag deze steden nog binnenrijden? Wie komt in aanmerking voor ontheffingen?

Een lage-emissiezone (LEZ) is een ruimtelijk afgebakend gebied waarbinnen, voor bepaalde voertuigcategorieën, toegangsvoorwaarden gelden op basis van de uitstoot van het voertuig. Deze toegangsvoorwaarden zijn 7/7 en 24/24 van toepassing.

De lage-emissiezones zijn voor alle ondernemers van groot belang, zowel voor uw eigen voertuigenpark, klanten als leveranciers. 

Antwerpen voert in de loop van 2016 een lage-emissiezone in, verschillende Nederlandse steden hebben reeds zo'n zone. Rotterdam past haar zone grondig aan op 1 januari 2016.