Londenburg is dicht van 8 augustus 2016 tot september 2017

De Londenbrug is dicht van 8 augustus 2016. Gemotoriseerd verkeer kan niet meer over de brug rijden, voetgangers en fietsers kunnen er nog wel over. De brug is dicht in het kader van de werken aan de Noorderlijn. In september 2017 gaat de nieuwe Londenbrug open.

Ingrijpende werken

Met de Noorderlijn krijgt het Eilandje een tramverbinding met het centrum van de stad. Er komen tramsporen in de middenberm van de Londen- en Amsterdamstraat en dus ook op de Londenbrug. “Om de tramsporen te kunnen aanleggen en gebruiken, moet er een nieuwe, bredere brug komen en moet de fundering aangepast worden. Ook het kantelpunt van de brug wijzigt. Dat betekent dat de brug naar de andere kant zal opengaan. De voorbereidende werken starten op 1 augustus. Vanaf 8 augustus gaat de brug effectief dicht voor gemotoriseerd verkeer tot september 2017. Voetgangers en fietsers kunnen nog wel over de brug.

Autoverkeer via Brouwersvliet of Vosseschijnstraat

Tijdens de werken is het niet meer mogelijk om via de Londen- en Amsterdamstraat naar de Kaaien of de Leien te rijden. Verkeer uit het noorden dat naar de Kaaien moet, wordt aangeraden om via de Vosseschijnstraat te rijden. Verkeer dat van de Leien komt, kan via de Brouwersvliet naar de Kaaien rijden. De werken aan de Brouwersvliet zijn midden september 2016 afgerond. Vanaf dan heeft de Brouwersvliet ter hoogte van het kruispunt met de Van Meterenkaai opnieuw de volledige capaciteit.

Voetgangers en fietsers

Voetgangers en fietsers kunnen wel nog gebruikmaken van de Londenbrug tot maart 2017. Daarna wordt de Londenbrug effectief weggenomen. Voetgangers en fietsers kunnen dan via een tijdelijke pontonbrug oversteken ter hoogte van het Willemdok.

P+R Luchtbal

Pendelaars kunnen hier gratis parkeren en vervolgens tram 6 nemen of één van de bussen naar het centrum van de stad.

Scheepvaart

Tijdens de werken is er geen hinder voor de scheepvaart. Alleen wanneer de oude brug wordt vervangen door de nieuwe, is er tijdelijk geen scheepvaart tussen het Kattendijkdok en het Willemdok mogelijk.

https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/londenbrug-gaat-dicht-vanaf-8-augustus