Mobiliteitsflash - De gewijzigde timing voor de werken aan het Operaplein (Noorderlijnproject): wat, waar en hoe?

Bovengronds ok, ondergronds vertraging

Er zijn problemen opgedoken met de ondergrondse werken op het Operaplein. Meer bepaald bij de aanleg van de autotunnels, de ondergrondse parking en de fietsenstalling en de renovatie en uitbreiding van het premetrostation. De bovengrondse werken verlopen wel volgens plan. Dit alles heeft tot gevolg dat:

  • Het Operaplein bovengronds deze zomer zoals gepland zal opengaan
  • Het premetrostation, de autotunnels en de ondergrondse parking later dan gepland en in die volgorde zullen opengaan

Dit heeft tot gevolg dat de knip in de Leien ongeveer 1 jaar langer zal duren dan was voorzien. De autotunnels zullen immers pas in december 2019 opengaan, in plaats van januari 2019. De ondergrondse parking wordt als laatste afgewerkt tegen februari 2020.

Door de vertraging op het Operaplein, zal ook de Teniersplaats later worden opgeleverd. Met name in december 2018 in plaats van enkele maanden eerder.

De heraanleg van de Rooseveltplaats, tenslotte, zou 1 maand langer duren.

Andere werven van de Noorderlijn gaan door zoals gepland en op tijd

De vertraging op het Operaplein heeft geen invloed op de andere werven van de Noorderlijn. Er wordt gewoon en volgens schema verder gewerkt op het Eilandje en in de Mexicostraat en op de Noorderlaan. Door vorstverlet zal de Noorderlaan een maand later helemaal afgewerkt zijn, in april van dit jaar.

©Noorderlijn www.noorderlijn.be
Gearceerde balk= vertraging.

Eerste hulp bij hinder door openbare werken: een overzicht

De schade beperken

Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Ook openbare werken brengen heel wat hinder met zich mee. UNIZO Provincie Antwerpen betreurt dan ook de vertraging bij de werken op het Operaplein en het langer geknipt blijven van de Leien. We blijven echter niet bij de pakken neerzitten. Als ondernemer kan u beroep doen op ons Hinderloket, voor eerste hulp bij openbare werken: 0470/472.472. Of op onze website: www.unizo.be/antwerpen/hinderloket.

U vindt er een overzicht van de bestaande én toekomstige steunmaatregelen voor hinder bij openbare werken.

Alle steunmaatregelen van de Stad Antwerpen zijn ook terug te vinden op www.ondernemeninantwerpen.be/advies-en-ondersteuning/mobiliteit-en-wegenwerken.

Nieuwe maatregelen op komst

Naar aanleiding van de vertraging op het Operaplein, neemt de overheid een reeks bijkomende steunmaatregelen.

Zo heeft de stad beslist om het plafond voor de tussenkomst in de kosten die handelaarsverenigingen doen om promotie-acties te voeren naar aanleiding van werken, te verhogen van 5.000 naar 15.000 euro (75% van de kosten worden terugbetaald).

Ook de federale regering werkt aan steunmaatregelen, te vergelijken met de maatregelen die werden genomen in het kader van de Fipronil-crisis.

UNIZO Provincie Antwerpen is uiteraard blij met deze maatregelen.

Het mag nog ietsje meer zijn

Naast steunmaatregelen op onder meer financieel en sociaal vlak, blijft UNIZO Provincie Antwerpen aandringen op meer coördinatie  van de werken. Niet alleen die voor de Noorderlijn, maar alle openbare werken (wegenwerken, heraanleg, nutsvoorzieningen,…) in het algemeen.

Dit kan bij uitstek door het aanstellen van een minder-hindercoördinator of een bereikbaarheidsadviseur.

Openbare werken zijn natuurlijk ook financieel een zware dobber. Ondernemers dragen gemiddeld meer bij aan de stadkas, omdat ze naast de gebruikelijke belastingen ook heel wat specifieke belastingen en retributies betalen. Denk maar aan de terrastaks of vestigingstaks. Het tijdelijk verlagen van lokale belastingen geeft ademruimte en zuurstof om de werken door te komen. En ook de stad doet er haar voordeel mee: als ondernemers stoppen omwille van werken, verdwijnt ook de belastbare basis voor de stad.

Meer over: Steunmaatregelen, Mobiliteit