Niet gratis, maar goedkoper parkeren

Een goed parkeerbeleid focust op een goede rotatie 

Handelskernen redden door er bedrijvige kernen van te maken

"De focus van een goed parkeerbeleid moet liggen op de rotatie van wagens. Met “gratis” parkeren los je het probleem niet op, integendeel” zegt Unizo-topman Karel Van Eetvelt.  Hoe zorg ik ervoor dat er zoveel mogelijk consumenten de stad of gemeente in en uit kunnen? Het goed inplanten van blauwe zones of kort-parkeer-zones kunnen daarbij helpen. Kies je voor betalend parkeren, dan moeten de tarieven betaalbaar zijn. Kort parkeren - bijvoorbeeld een half uur gratis - zodat je snel een aankoop kan doen stimuleren de rotatie en loken meer klanten naar de kern. Volledig gratis parkeren werkt het langdurig parkeren in de kernen in de hand. Werknemers die in het centrum werken, nemen dan een hele dag de plaats in van potentiële klanten. "We moeten dus niet ijveren voor gratis, wel voor een geïntegreerde bereikbaarheidsvisie met kort parkeren vlakbij de handel en goed bereikbare en betaalbare parkings in de buurt".  UNIZO benadrukt nog dat er geen blauwdruk bestaat van een universeel parkeerbeleid. De situatie en de noden zijn in elke stad of gemeente anders. Om de handelskernen te redden moeten steden en gemeenten vooral werk maken van een Bedrijvige Kern, waar een aangepast parkeerbeleid deel van uit maakt. De Bedrijvige Kern is een afgebakende kern in een stad of gemeente, met aaneengesloten handel en/of andere bedrijvigheid.  Het hart van de bedrijvige kern is nog steeds de detailhandel. Afhankelijk van de potenties van de kern wordt de handelskern verweven of uitgebreid met bedrijvigheden die zich kunnen inpassen in het fijnmazige net van die kern, zoals freelancers, starters, dienstenbedrijven of vrije beroepen. Maar ook scholen, ziekenhuizen, openbare instellingen, rusthuizen of culturele instellingen. De Bedrijvige Kern is een duurzame en toekomstbestendige oplossing voor alle types van kernen. 

 

De Bedrijvige Kern valt uiteen in twee modellen: 

Fun-en Runshoppingkern

Deze vorm is van toepassing op kleinere steden en gemeenten met een groot verzorgingsgebied. Recreatief winkelen (fun) en functioneel boodschappen doen (run) gaan hier hand in hand. In dit soort kernen blijft de focus quasi volledig op de detailhandel liggen, maar is daar omheen ruimte voor alle andere bedrijvigheid. Samen vormen zij de bedrijvige kern.

Runshoppingkern

De Runshoppingkern is van toepassing op eerder landelijke gemeenten met een beperkter verzorgingsgebied. Anders dan in kernen waar recreatief winkelen een centrale activiteit blijft,  weegt het functioneel boodschappen doen hier zwaarder door. Hier bekijken we de kern als één geheel, en worden handel en bedrijvigheid volledig met elkaar verweven.

Klik hier voor het parkeerplan van UNIZO