Nieuw aangepast reglement tijdelijk parkeerverbod stad Antwerpen in voege

De voorbije maanden zat Bouwunie Antwerpen regelmatig rond de tafel met de stad Antwerpen rond het nieuwe parkeerbeleid. Begin juni vond een laatste gesprek plaats om een aantal zaken nog te finetunen.

Maar op 27 juni 2016 keurde de gemeenteraad van de stad het nieuwe reglement goed. En gaf opdracht om het vanaf 4 juli 2016 in voege te laten treden.

Het nieuwe reglement omvat naast een spoedprocedure voor de aanvraag ook een spoedprocedure voor de verlenging van de aanvragen. Ook is het voortaan eenvoudig na te gaan of er al een vergunning is aangevraagd. U kan via de parkeerborden en de website bekijken waarom een bepaalde vergunning werd aangevraagd. Het ingeven van de aanvraag moet ook handiger verlopen.

U leest alles na op: https://www.antwerpen.be/nl/info/5655c30fb2a8a79f428b45e8/aanvraag-tijdelijk-parkeerverbod 

We zijn als bestuur zeer tevreden over de toegankelijkheid van de medewerkers van de administratiediensten van de stad Antwerpen. En hun welwillendheid om de problemen die het nieuwe reglement met zich meebracht mee te veranderen.

Indien u nog onregelmatigheden of moeilijkheden ontdekt, aarzel niet om deze te melden aan Jo Kusseneers, coördinator Bouwunie Antwerpen, via jo.kusseneers@bouwunie.be