Nieuw beleid aanvraag parkeervergunningen Antwerpen

Sinds 1 januari 2016 voerde de Stad Antwerpen een nieuwe werkwijze in om parkeervergunningen aan te vragen. Voorheen deed u dit als aannemer eenvoudig via de lokale politie. Maar voortaan moet u dit via de stadsdiensten zelf doen.

Bouwunie en UNIZO steunen maatregelen die leiden tot een efficiënter gebruik van de openbare parkeerplaatsen. Toch heeft de invoering van het nieuwe reglement op het tijdelijke parkeerverbod reeds vele reacties opgeleverd bij onze leden. De implementatie van het reglement lijkt zich uitsluitend te richten op burgers maar niet op de bedrijven.

Zo lijkt de stad ervan uit te gaan dat het meestal individuele burgers zijn (de ‘bouwheer’ bij verbouwingen, de koper bij meubelen,…) die een tijdelijk parkeerverbod aanvragen.  Ook wij zouden dit graag zo zien, de consument heeft in principe de verantwoordelijkheid om er zelf voor te zorgen dat de leverancier/hersteller/aannemer/… voldoende parkeerplaats heeft.  Dit is evenwel pure theorie. 

De praktijk : bouwheren kunnen niet altijd exact weten met hoeveel voertuigen edm. de aannemer zal langskomen, de mondige, kritische, consument trekt zich vaak niet aan of de leverancier wel zal kunnen parkeren (“Is mijn probleem niet….”), bedrijven willen daarnaast voor redenen van kostenbesparing, efficiëntie en duurzaamheid (en bereikbaarheid bij de vele werken in Antwerpen de komende jaren !) het aantal in –en uitgaande verplaatsingen in de stad beperken en dienen daarvoor zo vrij mogelijk de inname van hun verschillende werven te kunnen bepalen.

Aanvraagtermijn van 6 werkdagen? 

Wat met werken die weersgevoelig zijn ?  Wat met werken/leveringen die 1 of 2 dagen later aankomen dan gepland ?  Het huidige systeem voorziet niet in de mogelijkheid om enkele dagen op voorhand het reeds aangevraagde parkeerverbod ‘op te schuiven’.  Dit betekent dan ook dat als een leverancier weet dat hij het parkeerverbod de eerste dag niet nodig heeft hij dit toch niet zal melden (hij heeft er immers toch al voor betaald en kan geen teruggave krijgen) waardoor in deze gevallen parkeerverboden van kracht zijn die helemaal niet nodig zijn…

Onze suggesties

Vanuit bovenstaande problematiek formuleren wij enkele suggesties :

 1. Vraag naar een overgangsperiode waarbij enige tolerantie tov de aannemer gevraagd wordt. Daar de communicatie rond deze nieuwe wetgeving in vele gevallen nog niet  niet tot de bij de juiste personen is geraakt, wordt er gevraagd om tot 1/04/2015 rekening te houden met een tolerantie. Daar vele offertes van werken voorafgaand aan de beslissing van het stadsbestuur goedgekeurd werden, is het vaak onmogelijk om deze kosten alsnog te verhalen op de klant. In de wetgeving overheidsopdrachten is dit wel voorzien.
   
 2. Taak Bedrijvenloket uitbreiden: Als one-stop-shop voor ondernemers moeten zij hier ook als contactpunt optreden.  Aanvraag via Bedrijvenloket, communicatie (ook telefonisch) over status aanvraag, mogelijkheid tot aanpassingen,…
   
 3. Aanpassingen aanvraag : voor ondernemers moet het mogelijk zijn om het parkeerverbod enkele dagen te ‘verschuiven’ of zelfs – zolang de borden nog niet fysiek geplaatst werden – hun aanvraag in te trekken indien nodig.
   
 4. Betalingen : aanvraag wordt nu pas doorgevoerd na betaling.  Een aannemer die 100 werven op jaarbasis heeft in de stad, een meubelleverancier die 300 leveringen heeft op jaarbasis,… moet voor iedere aanvraag dezelfde formaliteiten vervullen als een burger die maar 1 x om de 5 jaar een aanvraag moet indienen.  Daarom pleiten wij voor andere betalingsfaciliteiten en abonnementsformules . Hiervoor geven we dan ook graag een aantal suggesties.
   
  1. Online bij de aanvraag zoals nu reeds het geval
    
  2. Prepaid : bijvoorbeeld per 100 innames op voorhand factuur betalen en werken met ‘tegoed’
    
  3. Postpaid : op het einde van iedere maand factuur ontvangen met te betalen bedrag aan de stad
    
  4. Verschillende tarieven : omdat de inname van verschillende werven door dezelfde aanvrager wellicht efficiënter zal verlopen dan individuele aanvragen (zie argumentatie 1e twee alinea’s) is het ook logisch om een korting toe te staan vanaf bepaalde hoeveelheden aanvragen.  In het kader van de vele openbare werken in Antwerpen geeft dit zelfs een opportuniteit om informatie over werfverkeer te verzamelen en samen met de bouwsector de verplaatsingen te bekijken in het licht hiervan.
    
 5. Termijnen : bij een efficiënte communicatie via het Bedrijvenloket kan de minimale termijn van 6 werkdagen misschien korter ?  Hiernaast pleiten wij ook voor een spoedprocedure.  Dit bestaat bijvoorbeeld ook bij de aanvraag van paspoorten, waarom niet hier?  In bepaalde kritieke fases van een bouwproject (bijvoorbeeld bij deadline voor winkelopeningen, dringende herstellingen vb. waterlek in het dak,…) is deze mogelijkheid belangrijker dan de eventuele kostprijs hiervan.
   
 6. Verantwoordelijkheid bouwheer : ook al leert de praktijk anders, toch kan de stad ook nadenken over het voorlichten van bouwheren dat zij principieel de eerste verantwoordelijke zijn voor het aanvragen van parkeerverboden ?

Bouwunie en Unizo gaan met de bevoegde schepen hierover in gesprek om tot een geschikte oplossing te komen. Eentje die werkbaar is voor zowel de bouwondernemingen als de stadsdiensten.

U wordt hier van op de hoogte gehouden.

 

Lees hier het artikel dat verscheen in Gazet van Antwerpen van 10/02/2016 en op de website van GVA.. Als reactie op de druk die Bouwunie en UNIZO zette in dit dossier.