Nieuwe afdeling van UNIZO wil klanten naar Kalmthoutse ondernemers leiden

“Doet u al aan Kwinkelen?” 

KALMTHOUT – Enkele Kalmthoutse ondernemers slaan de handen in elkaar en hebben een nieuwe afdeling van UNIZO opgericht. Zij willen de samenwerking tussen winkeliers, ondernemers en vrije beroepen in Kalmthout nog versterken. Met ‘Kwinkelen’ – winkelen in Kalmthout – lanceren ze een nieuw concept om klanten te laten kiezen voor lokale ondernemers. 

Samenwerken als vroeger 

“Eigenlijk was het onze burgemeester, Lukas Jacobs (CD&V), die ons in het debat rond een commercieel plan voor Kalmthout, aanspoorde om opnieuw nauwer samen te werken met de Kalmthoutse ondernemers”, vertelt Jos Joosen. “Wijlen Fa Jacobs, vader van Lukas, was zo’n dertig jaar geleden de drijvende kracht achter de Kalmthoutse afdeling van Nationaal Christelijk Middenstands Verbond (NCMV). Ludo de Caigny van de toenmalige sportwinkel Sportiek in winkelcentrum De Beek was onze voorzitter en ik was secretaris van de afdeling, maar zo’n vijftien jaar geleden is dat in Kalmthout helemaal stilgevallen”, blikt Jos Joosen terug. 

Elkaar versterken 

“Het gemeentebestuur nodigde enkele ondernemers uit om mee na te denken over een commercieel plan voor Kalmthout. Hoe pakken we de leegstand aan? Hoe kan de gemeente startende ondernemers helpen? Waar in onze uitgestrekte gemeente bakenen we kernwinkelgebieden af? Hoe gaan we als lokale (klein)handelaars om met e-commerce en andere veranderingen ten opzichte van ondernemen dertig jaar geleden?”, vraagt Jos Joosen zich af. “Die gesprekken verliepen heel boeiend en vormden de aanleiding om een stuurgroep van Ondernemers Kalmthout te maken. Met de hulp van UNIZO willen we de 180 winkeliers in Kalmthout, maar ook alle andere ondernemers en vrije beroepen meer verbinden omdat ze elkaar zo versterken”, vult Koen Gielen aan. De startende ondernemer is de voorzitter van UNIZO Kalmthout. 

Kwinkelen 

“Naar het voorbeeld van Zwijndrecht, waar ze aan Zwinkelen doen, lanceren wij in Kalmthout Kwinkelen”, geven Koen en Jos aan waar ze de mosterd haalden. “Een leuke woordspeling die verwijst naar winkelen in Kalmthout en wij hopen dat het kan uitgroeien tot een actief werkwoord: ‘k winkel in Kalmthout, jij ook?”. 

“De bedoeling is om routes uit te stippelen waarbij groepen van een tiental klanten een vijftal lokale handelaars bezoeken. Alles verloopt in een ongedwongen sfeer met een hapje en een drankje. Zo willen we de Kalmthoutenaren warm maken om nog meer te kiezen voor de winkels in hun buurt. Laat ons met z’n allen gezellig Kwinkelen”, lachen Koen en Jos. 

Nieuwe website 

Naast het Kwinkelen bracht de Kalmthoutse UNIZO-afdeling dit najaar al een keer de Kalmthoutse ondernemers samen in Strijboshof. “Tijdens een spontane speeddate leerden de aanwezigen elkaar beter kennen. Dezelfde avond al werden tussen pot en pint afspraken 

gemaakt om samen te werken. Iedereen was enthousiast. Geregeld zullen wij nog andere activiteiten organiseren om de Kalmthoutse ondernemers samen te brengen. Zo verwelkomen we op 22 november Kurt Ostyn in OKA Kalmthout. Hij vertelt hoe je als ondernemer in zeven stappen een ‘local hero’ kan worden. We werken ook volop aan een website om ons concept Kwinkelen, onze lokale UNIZO-afdeling en natuurlijk alle ondernemers uit onze gemeente voor te stellen. Momenteel vormen een achttal Kalmthoutse ondernemers de stuurgroep, maar we zoeken zeker nog nieuwe leden om onze team te versterken”, besluiten Koen Gielen en Jos Joosen. (Tekst: Stijn By Me.be) 

Stuurgroep UNIZO – Ondernemers Kalmthout bestaat momenteel uit: Koen Gielen, Katleen Joosen, Anita Oerlemans, Jos Joosen, Kristof Joosen, Caroline Daemen, Tiemen Van Gught en Ludwig Struyf.