Nieuwe Vlaamse hinderpremie vanaf 1 juli

Vanaf 1 juli treedt de nieuwe Vlaamse hinderpremie in werking. Die vervangt de bestaande inkomenscompensatie en de rentetoelage. De hinderpremie is er voor zelfstandigen en vennootschappen met minder dan tien werknemers, die producten verkopen of diensten leveren waarbij rechtstreeks contact met de klanten vereist is. En die dus bijgevolg moeilijk (tijdelijk) kan worden uitgeoefend op een andere plaats.

De hinderpremie wordt automatisch toegekend. Ze bedraagt 2.000 euro voor een zelfstandige of een vennootschap die in de werfzone ligt. In tegenstelling tot bij de inkomenscompensatievergoeding is het niet langer nodig om de onderneming te sluiten om de vergoeding te kunnen krijgen. Als het toch aangewezen is om de onderneming te sluiten, is er nog eens een bijkomende vergoeding van 80 euro per kalenderdag vanaf de 21ste dag van de sluiting.

Ook zelfstandigen of vennootschappen die buiten de werfzone liggen, krijgen een vergoeding: 80 euro per kalenderdag vanaf de 8ste dag van de sluiting.

Thema: Actueel