Ons bestuur: UNIZO Duffel

“We blijven timmeren aan een goede samenwerking met gemeente” 

Wat is het grootste ondernemersprobleem in jullie gemeente?  

Momenteel proberen we samen met onze schepen een werkgroep uit de grond te stampen voor een relanceplan. We proberen er zoveel mogelijk jonge ondernemers bij te betrekken om een frisse en nieuwe kijk te krijgen op het geheel.  Dat is niet altijd makkelijk omdat we zelf ook allemaal keihard werken om ons eigen bedrijf draaiend te houden.  

Wat is het leukste aan jullie taak als bestuurslid?  

Gewoon het samenzijn met collega-ondernemers tijdens onze vergaderingen, met een hapje, zelfgebakken taart of een drankje. We beginnen meestal om 20u ’s avonds, maar regelmatig zijn er bestuursleden die dan toch nog niet in geslaagd zijn hun avondeten te verorberen. Dan gaan de hapjes er gemakkelijk door!  

Waarom zou elke gemeente een UNIZO Ondernemersvereniging moeten hebben?   

De mogelijkheden om te netwerken en de kansen voor opleidingen via UNIZO zijn groot. Ze zijn regelmatig dichtbij of op verschillende locaties waardoor het in te plannen valt in je agenda. De hulp, tips en tricks die door UNIZO werden doorgezonden tijdens corona hebben we zo veel mogelijk proberen te verspreiden aan alle ondernemers in de gemeente. Onze schepen en burgemeester hebben daar ook maximaal aan proberen bij te dragen. Die samenwerking tussen lokaal beleid en ondernemers is een belangrijk element van UNIZO.  

Waar zijn jullie de voorbije vijf jaar het meest trots op geweest?  

We hebben getimmerd aan een goede samenwerking met de gemeente. De uitwisseling van informatie gaat steeds sneller en we horen elkaar veel regelmatiger!  

Wat zijn jullie grootste ambities voor 2021?  

De Bouwroute op 13 en 14 maart in samenwerking met Bouwunie. Dat is een opendeurdag voor zoveel mogelijk bouwbedrijven in onze gemeente en uiteraard coronaproof.  

Hopelijk krijgen we meer zicht over de data en invulling van de brug die onze gemeente in oost en west verdeelt. Deze brug over de Nete zal de komende jaren vervangen of aangepast worden en ook het landschap rondom krijgt een nieuw uitzicht. We willen hierop voorbereid zijn om samen met de winkeliersverenigingen en de omliggende gemeenten en steden na te denken hoe we de communicatie hierrond kunnen verzorgen en de bewegwijzering eenduidig kunnen maken.  

Tot slot hopen we dat het Weekend van de Klant dit jaar een groot feestweekend kan worden!