Ons bestuur: UNIZO Essen

“Mensen bij elkaar brengen, dat geeft ons energie”

Waarom doen jullie het?

We willen opkomen voor de belangen van ondernemers. Het is een belangrijk signaal en gevoel om bij elkaar te horen. Als bestuur willen we andere ondernemers helpen, de ondernemerszin stimuleren, aan belangenbehartiging doen en zorgen voor de samenhang tussen ondernemers.

In ons lokaal bestuur zitten bestuursleden die denken met daadkracht. Initiatieven nemen vinden we belangrijk, maar ook continu evalueren en verbeteren. We krijgen energie van mensen bij elkaar te brengen. We zorgen gedurende het jaar voor verschillende leuke momenten, zo vinden we plezier in wat we doen.

Ook dat is ondernemen.

Op welke realisaties zijn jullie trots?

We zijn trots op de herinvoering van de blauwe zone. Dit kortparkeren werd terug ingevoerd om inwoners de kans te bieden om makkelijker in eigen gemeente te winkelen. De parkeerdruk in het centrum van Essen is behoorlijk hoog. De blauwe zone verbetert de dynamiek in de winkelstraat.

We waren ook nauw betrokken bij het relanceplan ten gevolge van corona.  De gemeente Essen pompte 70.000 euro in de lokale economie met consumptiecheques. UNIZO Essen zetelde mee in de meetings en we gaven onze mening.

Daarnaast hebben we samen met VVV De Tasberg en Toerisme Essen de consumptiecheques gerealiseerd. We zorgden ervoor dat die consumptiecheques een echt Essense aangelegenheid bleven. Ze kwamen volledig ten goede van de handelaren, niet de vrije beroepen of anderen.

Een van de mooiste verwezenlijkingen is misschien wel de samenwerking tussen ondernemers.  De Essense winkeliers zijn gericht op actie. De ondernemers uit Essen steunen hen daar financieel bij. Door die financiële sponsoring van ondernemers kunnen we voor winkeliers mooie en betaalbare acties organiseren. Dit geeft leven in winkelend Essen.

We zijn fier dat onze ondernemers op heel goede voet staan met het gemeentebestuur en de verschillende diensten van de gemeente. Een aangename samenwerking met de gemeente draagt ertoe bij dat elk initiatief een groter draagvlak krijgt, en ondernemers gehoord worden. Zo kunnen we samen oplossingsgericht denken en doen, maar ook druk uitoefenen op het bestuur om een plan van aanpak op te stellen: welke ondernemers en ondernemingen wil je in Essen houden en wie wil je aantrekken?

Waar willen jullie naartoe?

We willen vooral een vinger aan de pols houden bij de initiatieven die de gemeente neemt. Zo is het de bedoeling dat er een Raad Lokale Economie wordt opgericht, waarbij wij zelf initiatieven kunnen aanbrengen. Samen met UNIZO Provincie Antwerpen hebben we dit in een stroomversnelling gebracht.

UNIZO Essen

Op de foto:

Tijl Van Loon, voorzitter, Certis Groep verzekeringen; Marleen Verpalen, bestuurslid, Reizen Verpalen; Gert Van Eetvelt, co-voorzitter beleid, Van Den Bergh veranda’s; Claudia Nelen, bestuurslid, kapsalon Natuurlijk mooi By Claudia; (op de trap) Chris Vorsselmans, bestuurslid, Elektro Vorsselmans; (knielend)Werner Matheusen, secretaris, bloemist; Kris Van Dorst, bestuurslid, Elektro Javado; Tom Tobac, co-voorzitter acties, slagerij bakkerij Tobac; Ronny Van Hooydonck, penningmeester, VBW accountants; Jiri Weyts, bestuurslid, drukkerij Print.