Provincie lanceert Retailcompass

Eén van de vernieuwingen die de Antwerpse provinciale dienst economie in 2016 voorziet is de lancering van de Retailcompass als service aan alle steden en gemeenten.

De Retailcompass is een uniek aanbod vanaf 2016, want enkel bij de provincies verkrijgbaar.

De provincie maakt impactanalyses van geplande retail-ontwikkelingen (nieuw, uitbreidingen). Zij berekent daarbij de effecten op klantenverschuivingen en wat dat betekent voor de andere winkelgebieden in de omgeving (bv. klantenverlies in de handelskern).

Het is een ideaal instrument om het spanningsveld tussen handelskernen, retailparken, shoppingcentra en baanwinkels in kaart te brengen en zeer bruikbaar voor socio-economische en stedenbouwkundige vergunningen.

Deze compass is gebaseerd op dezelfde software als RetailSonar, een gelijkaardige tool voor retailers (berekent impact op hun andere filialen). Het is een dynamisch statistisch model dat intussen ook wordt geconsulteerd door de Vlaamse overheid. Zo krijgen lokale besturen vergelijkbare cijfers en argumenten om de discussie met retailers, projectontwikkelaars en vastgoedmakelaars te objectiveren.

Meer info

Meer over: Kernversterking, Retail, Stedenbouwkundige verordening