Stad Antwerpen zoekt creatieve en ambiteuze ondernemers voor uitbouw het Steen.

De stad Antwerpen wenst het Steen uit te bouwen tot een belevingsvolle, zintuigprikkelende publiekstrekker over de stad.  Door middel van een multimediale, interactieve beleving dienen bezoekers een inleiding op de stad te krijgen en kunnen ze kennis maken met de geschiedenis en het aanbod van Antwerpen. Voor de realisatie van een belevingscentrum in het Steen wenst de stad Antwerpen een samenwerking aan te gaan met een private partner die het concept, de inrichting, de financiering en de exploitatie (onder de vorm van een domeinconcessie) voor zijn rekening neemt.

In een eerste fase wordt hiervoor een ideeënwedstrijd georganiseerd, deze eerste procedure (fase 1) zal mogelijk gevolgd worden door een procedure met onderhandelingen (fase 2) met de winnaar van de wedstrijd. Deze procedure met onderhandelingen heeft als doel de concrete voorwaarden overeen te komen onder dewelke de domeinconcessie wordt verleend.

De stad Antwerpen organiseert op 18 januari 2016 een plaatsbezoek en infomoment voor geïnteresseerden.  Voor meer informatie kunt u terecht bij ontwikkeling.het.steen@stad.antwerpen.be.
De volledige bundel met de leidraad en bijhorende documenten voor deze wedstrijd, kan u terugvinden op https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=222551